Boş senet örneği

Ödeme Tarihi                                                                                               Türk Lirası

.2018                                                                                                  #0.000 TL#

İş bu emre muharrer senedim mukabilinde # ikibinonsekiz# tarihinde …………..’e () ve yahut emrü havalesine yukarıda yazılı yalnız   # Türk Lirası# ödeyeceğim. Bedeli malen ahzolunmuştur. İş bu bono vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonolorın da muacceliyet kesbedeceğini, İhtilaf vukuunda İnegöl Mahkemelerinin ve icra dairelerinin salahiyetini şimdiden kabul ederim. İşbu bono protestosuz olarak tanzim edilmiştir, protestosuzdur.

ÖDEYECEK:                        Düzenlenme Yeri  ve Tarihi

ADI SOYADI            :                                                                      Seyhan/ADANA-         

TC KİMLİK NO        :                                                                            İmza                   İmza                             

ADRESİ                     :

Son düzenleme tarihi 9 Eylül 2020 19:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.