Borçtan Kurtulma Dava Dilekçesi

Borçtan Kurtulma Dava Dilekçesi

… MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Borçtan Kurtulma İstemi.

AÇIKLAMALARIMIZ                  :

1-) Müvekkilimiz aleyhine Davalı tarafından İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir.

2-) Müvekkilimiz tarafından takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.

3-) Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra Tetkik Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.

4-) Müvekkilimiz borcu bulunmamaktadır. Söz konusu senetteki imza müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle işbu borçtan kurtulma davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 2004 S. K. m. 69 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                     : İcra Dosyası, Bilirkişi İncelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle takip konusu borcun müvekkilime ait olmadığına,  yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

                                                           Davacı Vekili

                                         Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.