Borçluya Kalan Mirası Sorma Müzekkeresi

             TC

         …………..

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:                          ESAS  

                         

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                          ……………………..

                                                                                                           

ALACAKLI               : ………………………………

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU                   : ………………………………….

ÖLMÜŞ BABASI       : …………………………………

ÖLMÜŞ ANNESİ       : ………………………………..

BORÇ MİKTARI      :  ……………………………

Yukarıda belirtilen borçtan dolayı varsa borçlu adına kayıtlı taşınmazları ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı ölü anne, babası tarafından borçlu adına intikal etmiş ve/veya edecek olan taşınmazlar var ise tapu kayıtlarına haciz konularak üzerindeki takyidatların bildirilmesine,

Borçlunun ve/veya ölü babası adına kayıtlı iken 3. bir şahsa devredilmiş gayrimenkul olması halinde devir tarihinin ve yeni malikin ad ve soyadı ile adreslerinin bildirilmesine karar verilmiştir.

Kararın ifası ile borçlunun üzerine kayıtlı bulunan başkaca gayrimenkullerin tapu kayıtlarının (ada, parsel, pafta numaralarının) çıkarılarak müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.

                                                                                                                                İcra. Müd. Yrd


                T.C.

             ANKARA

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

            2010/8490 E                

 

   

                                                         ŞANLIURFA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                        ŞANLIURFA

Alacaklı x kesinleşen takip gereğince  7.000,00 TL ödemeye borçlular,

       

1-) Borçlu X

    

 

  • Borçlu/lar adına kayıtlı olduğu takdirde,
  • Taşınmaz Adres ve Pafta

Müdürlüğünüz sınırlarında Borçlu/lar adına kayıtlı diğer bütün taşınmazlarının kayden haczine,

  • Taşınmazların kaydında başkaca haciz, ipotek yada takyidat bulunup bulunmadığı, varsa koyan merci, miktar, tarih ve mahiyetleri, dosya numaraları ve ilgililerin adreslerinin celbine,
  • Borçlu/ların tapuda kayıtlı adreslerinin celbine,
  • Adlarına kayıtlı TAŞINMAZLARI DEVİR ETMİŞ İSELER, devir akit tablosun örneğinin, devir tarihlerinin, yeni maliklerin isim ve adreslerinin celbine karar verilmiştir

Karar gereğinin ifası ile neticeden dosyamıza bilgi verilmesi rica olunur.19.11.2018

 

 

Eki: 3,75-TL P.P                                                                            Ank. 12.İcra Müd.Yrd.

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.