Borçlu sadece yetki itirazında bulunmuş ise bu itirazın kaldırılması yetkisi münhasıran icra mahkemesine aittir- Yargıtay Kararı

May 1, 2020 | İcra Hukuku

Borçlu sadece yetki itirazında bulunmuş ise bu itirazın kaldırılması yetkisi münhasıran icra mahkemesine aittir

Davacı, kooperatife ödenen aidat borcundan doğan alacağının tahsili amacıyla başlattığı icra takibine borçlunun (davalının) icra dairesinin yetkisi ile borca yapılan itirazın iptalini istemiştir.

İcra takibi sebebiyle gönderilen ödeme emrine karşı borçlu sadece yetki itirazında bulunmuş ise bu itirazın kaldırılması yetkisi münhasıran icra mahkemesine aittir.

Yetki itirazı ile birlikte borcun esasına itiraz edilmişse, alacaklı gerek gördüğü takdirde bu itirazın kaldırılmasını icra mahkemesinden isteyebileceği gibi (İcra İflas Kanununun 50/2. maddesi) alacaklı icra mahkemesine başvurmadan aynı yasanın 67. maddesi hükmü gereğince, itirazın iptali davasını mahkemede açabilir.

Bu halde mahkemece öncelikle icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve şayet buna ilişkin itiraz yerinde değil ise, işin esasına ilişkin itirazın incelenmesine geçilerek hüküm kurulmalıdır.

Şayet icra dairesinin yetkisiz olduğu sonucuna varılıyor ise o zaman mahkemece borcun esasına yönelik itirazın incelenmesine geçilmeksizin takibin yetkili icra dairesinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın bu yönden reddine karar verilmelidir.

Bu durumda alacaklı taraf icra takip dosyasının yetkili icra dairesine intikalini sağlayıp, borçluya yeni bir ödeme emri tebliğ ettirmeden ortada mevcut ve geçerli bir icra takibi varmış gibi itirazın iptali davasını incelemesi mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında somut olayda mahkemece öncelikle, icra dairesinin yetkisinin incelenmesi ve bundan sonra eğer icra dairesinin yetkili olduğu kanısına varılır ise işin esasının incelenmesi gerekirken, bu husus üzerinde durulmaksızm yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 27.09.2007, E. 2006/17648, K. 2007/12724.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.