Borçlu sadece yetki itirazında bulunmuş ise bu itirazın kaldırılması yetkisi münhasıran icra mahkemesine aittir- Yargıtay Kararı

Borçlu sadece yetki itirazında bulunmuş ise bu itirazın kaldırılması yetkisi münhasıran icra mahkemesine aittir

Davacı, kooperatife ödenen aidat borcundan doğan alacağının tahsili amacıyla başlattığı icra takibine borçlunun (davalının) icra dairesinin yetkisi ile borca yapılan itirazın iptalini istemiştir.

İcra takibi sebebiyle gönderilen ödeme emrine karşı borçlu sadece yetki itirazında bulunmuş ise bu itirazın kaldırılması yetkisi münhasıran icra mahkemesine aittir.

Yetki itirazı ile birlikte borcun esasına itiraz edilmişse, alacaklı gerek gördüğü takdirde bu itirazın kaldırılmasını icra mahkemesinden isteyebileceği gibi (İcra İflas Kanununun 50/2. maddesi) alacaklı icra mahkemesine başvurmadan aynı yasanın 67. maddesi hükmü gereğince, itirazın iptali davasını mahkemede açabilir.

Bu halde mahkemece öncelikle icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve şayet buna ilişkin itiraz yerinde değil ise, işin esasına ilişkin itirazın incelenmesine geçilerek hüküm kurulmalıdır.

Şayet icra dairesinin yetkisiz olduğu sonucuna varılıyor ise o zaman mahkemece borcun esasına yönelik itirazın incelenmesine geçilmeksizin takibin yetkili icra dairesinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın bu yönden reddine karar verilmelidir.

Bu durumda alacaklı taraf icra takip dosyasının yetkili icra dairesine intikalini sağlayıp, borçluya yeni bir ödeme emri tebliğ ettirmeden ortada mevcut ve geçerli bir icra takibi varmış gibi itirazın iptali davasını incelemesi mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında somut olayda mahkemece öncelikle, icra dairesinin yetkisinin incelenmesi ve bundan sonra eğer icra dairesinin yetkili olduğu kanısına varılır ise işin esasının incelenmesi gerekirken, bu husus üzerinde durulmaksızm yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 27.09.2007, E. 2006/17648, K. 2007/12724.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 1 Mayıs 2020 14:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.