Borçlarını “ödememek” ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Borçlarını “ödememek” ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-davalı kocanın sadakatsiz davranışlar içerisine girdiği, birlik görevlerini yerine getirmediği, davalı-davacı eşin eve gelmemesini söylediği, borçlarını ödemediği ve eve haciz gelmesine sebep olduğunu, davalı-davacı kadının da eşine “domuz, hayvan” demek suretiyle hakaret ettiği anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşulları oluşmuştur. Davacı-davalı koca da dava açmakta haklıdır. Davacı-davalı kocanın davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK. md. 166/2) karar verilecek yerde, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 28.09.2011, E. 2010/12428, K. 2011/14309.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.