Borçlar Kanununda Yığılma İlkesi

Oca 14, 2021 | Borçlar Hukuku

Uyuşmazlık konusu olaya özel hükümle birlikte onu tamamlayan genel hükmün de uygulanması gerekebilir. Burada genel hüküm özel hükmü tamamladığı, dolayısıyla birlikte uygulandıkları için aralarında bir çatışma da söz konusu olmaz. Uyuşmazlık konusu aynı olaya genel hükümle özel hükmün birlikte uygulanması ilkesine, yığılma veya birlikte uygulama ilkesi adı verilir.

Örneğin; özel bir hüküm olan TBK. m. 473/I’ de eser sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü nedeniyle iş sahibinin sözleşmeden dönmesi düzenlenmiştir. Ancak, bu maddede yüklenicinin temerrüde düşürülmesi için iş sahibinin ona genel hüküm niteliğindeki TBK. m.117 il ile m.123’te öngörülen ihtarda bulunup bulunmayacağı, temerrüde düştükten sonra sözleşmeden dönmek için ayrıca uygun bir ek süre verip vermeyeceği gibi şartlar düzenlenmemiştir. İşte TBK. m. 473/1′ de düzenlenmiş bulunan özel hükümdeki bu eksiklikleri tamamlamak üzere iş sahibi, genel hüküm niteliğindeki TBK. m. 117/I uyarınca önce ihtar çekip yükleniciyi temerrüde düşürdükten sonra TBK. m. 123’te öngörülen ek süreyi de vererek TBK. m. 125’de olduğu gibi TBK. m. 473/1’e göre sözleşmeden dönebilir.

Aynı şekilde, eser sözleşmesinde özel hüküm niteliğindeki TBK. m. 475/2’de iş sahibinin ayıplı eser tesliminden dolayı uğramış olduğu zararın genel hükümlere göre tazmini saklı tutulmuş, ancak kusur şartından söz edilmemiştir. Ne var ki, genel hüküm niteliğindeki TBK. m. 112’ye göre alacaklının uğradığı zararın giderilmesi için borçlunun kusurlu olması gerekir. İşte bu halde de iş sahibinin uğramış olduğu zararın tazmininde de yığılma ilkesi uyarınca özel ve genel hüküm olaya birlikte uygulanacak ve tazminat ödenmesi için yüklenicinin kusuru aranacaktır.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.