Borçlanmayı “alışkanlık haline getirmek” ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Borçlanmayı “alışkanlık haline getirmek” ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden, davalının borçlanmayı alışkanlık haline getirdiği, evlilik birliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği (TMK md 185/2, 186/2) anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altmda eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya (TMK md 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 17.05.2011, E. 2010/7812, K. 2011/8568.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Mart 2020 17:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.