İcra Takibinde Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi

İcra Takibinde Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi -1-


KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                                                                                                                                                                                                     :

BORCA  İTİRAZ EDEN       :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

KARŞI TARAF(ALACAKLI) :

VEKİLİ                                                                    :

T.KONUSU   : Tarafımıza gönderilen 7 örnek ödeme emrine, borca.yetkiye.ferilerine ,faize karşı itirazlarımızın sunulması ile adı geçen takibin durdurulması istemidir.

AÇIKLAMALAR

Tarafınızdan gönderilen 7 örnek ödeme emri vekil eden şirketçe   tarihinde tebellüğ edilmiştir.

  • Vekil eden şirketin siz muhataba herhangi bir borcu SÖZKONUSU DEĞİLDİR.
  • Alacaklı firmanın faiz talebine ve miktarına da itiraz ediyoruz.
  • Tarafınızca gönderilen 7 nolu ödeme emrine ilişkin yetki yönünden de itirazımız bulunmakta olup, Yetkili İcra Dairesinin  ………………….. Olduğunu bildirme zaruretimiz hasıl olmuştur.

Yukarıda arz edilen sebeplere binaen müvekkilim şirketin alacaklıya böyle bir borcu olmadığından takibe ve ferilerine itiraz ediyoruz.

İtirazımız sebebiyle takibin durdurulması bilvekale arz ve talep ederiz

SONUÇ VE TALEP    :Yukarıda izah edilen nedenlerle;

  1. Müvekkil firmaya gönderilen 7 örnek ödeme emrine, borca, yetkiye, faize ve tüm ferilerine itirazlarımızın kabulü ile,
  2. İtirazlarımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini vekâleten saygılarımla arz ederim .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Borca İtiraz Eden Vekili

İcra Takibinde Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: …./….. E.

İTİRAZ EDEN BORÇLU       : ……………………………………

VEKİLİ                                  : ……………………….

ALACAKLI                           : …………………………

VEKİLİ                                     : ……………………..

                                        …………………………………….

KONU                                    : Borca, yetkiye, faize ve tüm ferilerine itiraz dilekçemizdir.

Esas numarası yukarıda belirtilen dosyanızda müvekkil şirkete gönderilmiş olan ödeme emrini tebellüğ etmekle süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

Öncelikle belirtelim ki müvekkilin şirketin adresi “………………………………………… KARTAL/İSTANBUL” dur. Müvekkile yapılan icra takibinde yetkili icra dairesi İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü’ dür. Bu nedenle yetkiye açıkça itiraz ediyoruz.

Öte yandan müvekkilin, takipte alacaklı olarak görünen ……………………………………… ne herhangi bir borcu yoktur.

Ayrıca alacaklının talep etmiş olduğu faiz miktarı da oldukça fahiş ve kabulü mümkün değildir. Bu nedenle tüm borca, faize ve tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Bu nedenlerle yetkiye, borca, faize, ve tüm ferilerine itiraz ediyor, takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum.03.05.2019

           

BORÇLU VEKİLİ

İcra Takibinde Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi -3-

ADANA  7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                      :

İTİRAZ EDEN

BORÇLU GÖRÜNEN    :

ADRES                             :

ALACAKLI GÖRÜNEN: 

VEKİLİ                            :

KONU                          :  Müvekkil tarafından X tarihinde tebellüğ edilen ödeme emrindeki borca, yetkiye, faize ve her türlü fer’ilerine karşı itirazlarımı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Alacaklı görünen tarafından aleyhime açılan icra takibine ilişkin BORCA İTİRAZ EDİYORUZ. Alacaklı görünene böyle bir borcum yoktur. Dolayısıyla bu bedel haksızdır.

2-Aleyhime başlatılan icra takibinde borçlu olduğum herhangi bir rakam bulunmamaktadır. Bu sebeple borca, faize ve her türlü fer’ilerine AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ.

3- İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Adresim yukarıda da görüldüğü üzere X ili X ilçesi sınırlarındadır. İcra takibi X  İli X İcra Dairelerinde açılması gerekirken X’da açılmıştır. Bu sebeple yetkiye de itiraz ediyoruz. Dosyanın yetkili İcra dairesi olan X icralara gönderilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle tarafımdan  X tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyoruz. Öncelikle Yetkili İcra Daireleri X İCRA DAİRELERİ olduğundan yetkisiz icrada açılan icra dosyasına YETKİ HUSUSUNDA İTİRAZ EDİYORUZ. Benden talep edilen alacak gerçek ve mevcut bir alacak olmadığından , herhangi bir borç bildiriminde bulunulmadığından talep edilen esas alacak, faiz, her türlü fer’ileri ve tüm harç ve sairlerine de itiraz ediyoruz. alacaklı görünene hiçbir borcum yoktur. BORCUN TAMAMINA, FAİZE, YETKİYE, FAİZ ORANINA ve HER TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimizi bildirir takibin itirazımız neticesinde takibin DURDURULMASINI tensip ve görüşlerinize sunarız. (tarih)

                                                        Borçlu Görünen

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.