İcra Takibinde Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi

İcra Takibinde Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi -1-


KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

                                                   

DOSYA NO                                                                                                                                                                                                                                                                                   

BORCA  İTİRAZ EDEN       :  

VEKİLİ                                                                                 : 

KARŞI TARAF(ALACAKLI) :

VEKİLİ                                                                    :

T.KONUSU                          : Tarafımıza gönderilen 7 örnek ödeme emrine, borca.yetkiye.ferilerine ,faize karşı itirazlarımızın sunulması ile adı geçen takibin durdurulması istemidir. 

AÇIKLAMALAR 

Tarafınızdan gönderilen 7 örnek ödeme emri vekil eden şirketçe   tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 • Vekil eden şirketin siz muhataba herhangi bir borcu SÖZKONUSU DEĞİLDİR.
 • Alacaklı firmanın faiz talebine ve miktarına da itiraz ediyoruz.
 • Tarafınızca gönderilen 7 nolu ödeme emrine ilişkin yetki yönünden de itirazımız bulunmakta olup, Yetkili İcra Dairesinin  ………………….. Olduğunu bildirme zaruretimiz hasıl olmuştur.

                Yukarıda arz edilen sebeplere binaen müvekkilim şirketin alacaklıya böyle bir borcu olmadığından takibe ve ferilerine itiraz ediyoruz.

İtirazımız sebebiyle takibin durdurulması bilvekale arz ve talep ederiz

SONUÇ VE TALEP                               :Yukarıda izah edilen nedenlerle;

 1. Müvekkil firmaya gönderilen 7 örnek ödeme emrine, borca, yetkiye, faize ve tüm ferilerine itirazlarımızın kabulü ile,
 2. İtirazlarımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini vekâleten saygılarımla arz ederim .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Borca İtiraz Eden Vekili

İcra Takibinde Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 DOSYA NO: …./….. E.

 

İTİRAZ EDEN BORÇLU       : ……………………………………

 

VEKİLİ                                  : ……………………….

                                              

ALACAKLI                           : …………………………

 

VEKİLİ                                     : ……………………..

                                                     …………………………………….

 

KONU                                    : Borca, yetkiye, faize ve tüm ferilerine itiraz dilekçemizdir.

 

Esas numarası yukarıda belirtilen dosyanızda müvekkil şirkete gönderilmiş olan ödeme emrini tebellüğ etmekle süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

 

Öncelikle belirtelim ki müvekkilin şirketin adresi “………………………………………… KARTAL/İSTANBUL” dur. Müvekkile yapılan icra takibinde yetkili icra dairesi İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü’ dür. Bu nedenle yetkiye açıkça itiraz ediyoruz.

 

Öte yandan müvekkilin, takipte alacaklı olarak görünen ……………………………………… ne herhangi bir borcu yoktur.

 

Ayrıca alacaklının talep etmiş olduğu faiz miktarı da oldukça fahiş ve kabulü mümkün değildir. Bu nedenle tüm borca, faize ve tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

 

Bu nedenlerle yetkiye, borca, faize, ve tüm ferilerine itiraz ediyor, takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum.03.05.2019

                                                                                                      

                        BORÇLU VEKİLİ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.