Borca İtiraz ve Şikayet Aynı Dilekçe

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI / BORÇLU:

VEKİLİ:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

D.KONUSU: BORCA İTİRAZ ve MEMURUN MUAMELESİNİ ŞİKAYET

İCRA DOSYASI: Adana 2. İcra Dairesinin 2021 E. takip sayılı dosyası

İZAHI:

1) 2. İcra Dairesinin 2021 E. numaralı dosyasında gönderilen icra emri tarafımıza 2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Süresi içerisinde BORCA itiraz ediyoruz.

2) Dava konusu icra takibinin dayanağı Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021 sayılı ilamıdır. Mahkeme ilamı hüküm kısmında davalı lehine 2.040,00 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir.

3) Kararda hükmolunan vekalet ücreti, daha önce Adana 2. İcra Dairesinin 2021 E. takip sayılı dosyası ile icra takibine konu olmuştur.

4) Aynı alacak, Adana 2. İcra Dairesinin 2021 E. numaralı dosyası ile talep edilmektedir. Alacaklının bu talebi mükerrerdir; haksız ve yersizdir.

5-) Aynı nedenle iki ayrı takip yapılması sebebiyle de derdestlik söz konusu olduğundan alacaklının iki takipten birinden feragat etmemesi halinde mükerrer tahsil söz konusu olacaktır. Bu sebeple Derdestlik itirazında da bulunuyoruz. Açıklanan nedenlerle borca itiraz ediyor; kötü niyetli alacaklı davalının en az %20 tazminata mahkum edilmesini talep ediyoruz.

Aynı zamanda Çocuklarla Şahsi Münasebet Tesisi için icra memurunun Örnek-3 İcra Emri göndermesi gerekirken; Örnek 4-5 İcra emri göndermiştir. Aynı icra emrinde hem vekalet ücreti hem de çocukla şahsi münasebet tesisi istenmiştir. İcra müdürlüğünün işlemi yasal değildir. İcra memurunun işlemini şikayet ediyor ve mükerrer takibin iptaline karar verilmesini istiyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: İİK, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER: 1. Adana 2. İcra Dairesinin 2021 E. numaralı dosyası 2. Adana 2. İcra Dairesinin 2021 E. numaralı dosyası 3. 1.Aile Mahkemesinin 2020/ Esas ve 2021/ Karar sayılı ilamı 4. Ekte sunulan belgeler ve her türlü delil

SONUÇ: Yukarıda arz edilen nedenlerle;

1. Öncelikle müvekkilimin haciz baskısı altında kalıp mağdur olmaması için TAKİBİN TEDBİREN DURDURULMASINA,

2. Yapılacak yargılama sonucunda davamızın kabulü ile takibin mükerrer olması ve memurun yanlış icra emri göndermesi nedeniyle müvekkilin takip alacaklısına borçlu olmadığının tespitine ve TAKİBİN İPTALİNE,

3. Kötü niyetli alacaklının en az %20 tazminata mahkûm edilmesine,

4. Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

EK: Vekaletname sureti

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Yargıtay Kararı: İtfa İtirazı Kabul Edilirse İcranın Durdurulmasına Karar Verilir

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/16117 K. 2017/8231 T. 29.5.2017 sayılı kararı şu şekildedir: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: