Sulh için vekile açıkça yetki verilmesi gerekir

Sulh için vekile açıkça yetki verilmesi gerekir:

Vekil tarafından imzalanan sulh sonucunu doğuran ve işin tasfiyesi niteliğini taşıyan protokolün asili bağlayabilmesi, bu belgenin muhtevası ve doğurduğu hukuksal sonuç itibariyle, vekile asil tarafından HUMK’un 63’üncü maddesi hükmünce açıkça yetki verilmiş olması koşulunun gerçekleşmesini gerektirir. Vekâletnamede vekile istihkaklarda, banka işlemlerine ve bunlara ilişkin işler hakkında yetki verilmiş olup, Usulün az önce sözü edilen maddesi hükmünün gerektirdiği özel yetkinin açıkça verildiğini gösterir nitelikte açıklama bulunmamaktadır. O halde yukarıda belirtilen koşulun gerçekleşmediğinin kabulü zorunludur. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. HGK. 13.10.1973 T. 970/T.-174 E. 783 K.)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir