Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle İhtarname

Sözleşmeye Aykırılık

Taraflara arasında yapılan sözleşmeye aykırı davranışlar veya durumlar söz konusu olabilir. Türk Hukukunda özel kişilerin aralarında yaptıkları sözleşmeler Borçlar Kanunu çerçevesinde ele alınmaktadır. Sözleşmeye aykırı bir durumun var olduğu iddiasını öne süren kişi ilk olarak sözleşmenin diğer tarafına ihtarname göndermelidir. Aşağıda sözleşmeye aykırılık nedeniyle gönderilecek ihtarname örneklerini bulabilirsiniz.

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle İhtarname

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                      :  

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :                                                   

İHTAR EDİLEN                 : 

ADRES                                  :                                                  

KONU                                   :  …/…/… tarihli Franchise sözleşmesinde Aşırı Yararlanma (Gabin) nedeniyle ağır şartların bulunması ve dolayısıyla tek tarafı sömürür hale gelmesi nedeniyle sözleşmede iyileştirme yapılmasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                :

1) Tarafınıza ait şirket  ile müvekkil şirket arasında  Franchise sözleşmesi yapılmıştır.

2) Söz konusu sözleşmede müvekkil aleyhine çok ağır şartlar bulunmakta ve müvekkil şirket zarar etmektedir.Sözleşme imzalamadan önce verilen hiçbir sözde durulmadığı gibi zaman içinde müvekkil şirkete sipariş vermede çok büyük haksızlıklar yapılmış, sözleşmede 20’ye yakın ilçe ve çevresi müvekkile bölge olarak verilmiş olmasına rağmen başka bayilere yönlendirme yapılmıştır. Yirmiye  yakın ilçenin nüfusuna bakıldığında yönlendirilen siparişlerin oranı çok düşük olduğu ve siparişlerin eksik verildiği açıktır.

3) Yine bu sözleşme uyarınca satılan ürünlerin bedelinin müvekkil şirket hesabına yatacağı ve bu bedel üzerinden şirketinizin komisyon alacağı kabul edilmiştir. Oysa şirketiniz satış bedellerini kendi hesabına aktarmakta komisyonu kesip kalan bakiyeyi yollayarak ve siparişleri gizleyerek sözleşmeye aykırı davranmaktadır.

4) Her ne kadar sözleşmede şirketinizin siparişleri istediği şekilde yönlendirebilmesi ve verilen bölgelere istenildiği şekilde yönlendirmeler yapabilmesi ve müdahale edebilmesi yazsa da bu maddeler hakkaniyet ilkesine açık olarak aykırıdır. Zira sözleşmede belirlenen bölgelerin fazla oluşuna güvenilerek tarafınıza yüklü bir bedel ödenmiştir. Müvekkil şirket, şirketinizin haksız ve adaletsiz şekildeki sipariş yönlendirmeleriniz yüzünden   zaten şuan kazanamamaktadır.

5) Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı müvekkil şirketle imzalamış olduğunuz sözleşmede ağır şartların varlığı ve bir tarafı sömürdüğü için Aşırı Yararlanma (GABİN) bulunmaktadır. Müvekkil şirket sahibi sözleşmeyi, şirket sahibinizin verdiği sözler ve eşini genç yaşta  kaybetmenin üzüntüsüyle  imzaladığı için yeterli değerlendirmeyi yapamamıştır.

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘ nun 28. maddesinde;

‘ Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

(6098 S. K. m. 28) düzenlemesi yer almaktadır.

6)  İhtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 Gün içinde müvekkil şirkete karşı söz konusu sözleşmenin ağır maddelerinde iyileştirme yapmanızı ve edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini ,siparişlerin düzeltilmesini , aksi takdirde hukuki yaptırımların uygulanması için aleyhinize yasal yollara müracaat edileceğini, Aşırı yararlanmadan kaynaklanan her türlü zarar için ayrıca dava açılacağını, yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretlerinin de size ait olacağını ihtar ederiz.  tarih

 

                                                                                                    İHTAR EDEN VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. tarih

 

                                                                                                   İHTAR EDEN VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Hocam ben 1ay önce emlakçı vasıtasıyla satıcı ve ben sözleşme imzaladık iskan konusunda satıcının bana söylediği 600tl veya 1000tl civarında olduğu söylendi sonrasında anlaştık fakat ben evi almadan önce asansör yapılmış ve benden kat sahipleri tarafından 5000 lira asansör parası verilmem istendi satıcı tarafından kandırıldım kendisini aradım ve telefonlarıma cevap vermedi anlaşma kağıdım var ne yapmam lazım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir