Borçlar Hukuku: Temel Bilgiler ve Önemli Noktalar

Borçlar Hukuku, birçok kişinin bir şekilde karşılaştığı ve etkilendiği önemli bir hukuk dalıdır. Bireyler veya şirketler arasındaki özel anlaşmazlıkları düzenlediği için özel hukuk olarak da bilinir. Bu blog yazısında, Türkiye’de borçlar hukuku hakkındaki temel bilgileri ve önemli noktaları ele alacağız.

Borçlar Hukuku Nedir?

Borçlar Hukuku, kişiler arasında oluşan borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, kişilerin borçlarını nasıl oluşturacakları, borçlarının yerine getirilmesi, borçlunun ve alacaklının hakları gibi konuları kapsar. Tazminat, özel ifa, ihtiyati tedbir ve fesih gibi çözüm yolları sunar.

Borçlar hukuku, aşağıdakiler de dahil olmak üzere hukukun birçok alanını içerir:

 • Sözleşmeler
 • Haksız Fiil Hukuku
 • Şirketler Hukuku
Borçlar Hukukunun Anlamı ve Önemi

Borçlar Hukukunun, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenlediğinden bahsetmiştik. Peki, bu ilişki nasıl oluşur?

Örneğin, bir kişi ile bir şirket arasında bir sözleşme yapıldığını varsayalım. Bu sözleşme, kişinin şirkete belirli bir ürün veya hizmet sağlamasını ve karşılığında şirketten belirli bir ödeme almasını içeriyor. Sözleşmede belirtilen ürün veya hizmetin sağlanması, kişinin borç yükümlülüğüdür. Şirketin ise ödeme yapması, alacaklı yükümlülüğüdür.

Borçlar Hukuku, sözleşmenin yapılması, uygulanması ve sonlandırılması sırasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. Örneğin, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilen koşulların yerine getirilmemesi durumunda, Borçlar Hukuku, alacaklının hakları ve işlemleri, borçlu tarafın hakları ve yükümlülükleri, sözleşmenin feshi ve tazminat talepleri gibi konuları da düzenler.

Böylece Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerinin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve tarafların haklarını korur.

Borçlar Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun altıncı kitabında düzenlenmiştir. Bu kanun, borçların kurulması, ifası ve sona erdirilmesi ile ilgili genel prensipleri içermektedir.

Borçlu ve Alacaklı Hakları

Borçlar Hukuku, hem borçlunun hem de alacaklının haklarını korur. Sözleşmelerden, haksız fiillerden ve diğer hukuk kaynaklarından doğan hak ve yükümlülüklerle ilgilenir. Borçlu, borcunu zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirme hakkına sahiptir. Alacaklı ise, borcun yerine getirilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişki, sözleşmeler, kanunlar veya diğer hukuki belgeler tarafından düzenlenebilir. Ayrıca, borçlunun temerrüde düşmesi yani gecikmesi durumunda alacaklının da hakları bulunmaktadır.

Borçların Türleri

Borçlar Hukukunda Sözleşmeler

Borçlar Hukuku’nda farklı türde borçlar bulunmaktadır. Bazı yaygın borç türleri şunlardır:

 • Akit(Sözleşme) Borçları: Taraflar arasında yapılan bir sözleşmeye dayanan borçlardır.
 • Yasal Borçlar: Kanunlar tarafından doğan borçlardır.
 • Haksız Fiil Borçları: Başkasına zarar veren bir kişinin, bu zararı telafi etmekle yükümlü olduğu borçlardır.
 • Soyut Borçlar: Belli bir mükellefiyeti bulunmayan, genel nitelikli borçlardır.

Borçlar Hukuku’nda Temel İlkeler

Borçlar Hukuku’nda bazı temel ilkeler vardır. Bu ilkeler, borç ilişkilerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. İşte bazı temel ilkeler:

Borçlar Hukukunun Temel İlkeleri
 1. İyi Niyet İlkesi: Borçlar Hukuku’nda taraflar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır. Taraflar, birbirleriyle dürüst bir şekilde hareket etmek zorundadır.
 2. Eşitlik İlkesi: Borçlar Hukuku, taraflar arasında eşitlik ilkesi gereği tarafların haklarını ve yükümlülüklerini dengelemeye çalışır.
 3. Zararın İadesi İlkesi: Haksız bir eylem sonucu başka bir kişiye zarar verilirse, zarar veren kişi zararı temin etmekle yükümlüdür.
 4. Hakkaniyet: Takip edilecek belirli bir yasal emsalin olmadığı veya bir tarafın haksız yere aleyhine olan bir tür hata yaptığı durumlarda adalete bakar.

Sonuç

Borçlar hukuku günlük yaşamın birçok yönünü etkiler. Toplumumuzdaki ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve adil bir şekilde yürütülmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Bu yazıda, Türkiye’deki borçlar hukuku hakkında temel bilgileri ve önemli noktaları ele aldık. Borçlar Hukuku’nun kurallarını bilerek, hem borçlu hem de alacaklı olarak haklarımızı ve yükümlülüklerimizi daha iyi anlamamız mümkün olacaktır.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir