Bononun İptali Davası

Bononun İptali Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Öncelikle ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve dava konusu bononun iptali talebidir
OLAYLAR :
1.      1. Ekte sunmuş olduğumuz satım sözleşmesinden de anlaşılacağı üzere, Müvekkilim …,  davalı den … tarihinde 5 adet Bürosit marka büro koltuğu ve bir adet büro masası almış ve bedeli olan … Liranın … Lirasını peşin ve nakit para olarak ödemiş kalan kısmı içinde … düzenleme … vade tarihli  … Liralık bono vermiştir.

2.      2. Müvekkilim …, büro koltuklarını ve masayı bürosuna getirdiğinde bunların bürosit marka olmadığı ve ayrıca koltuklardan 3 tanesinin kalitesiz ve eski kumaşla kaplandığı, masanın bir ayağının kırık ve yüzeyinde de büyük çizikler olduğunu görmüştür. Müvekkilim derhal davalı … yi durumdan haberdar etmiş ve bunun üzerine ayıplı olan koltuklar ve masa iade edilmiş, davalı da peşin olarak ödenen … Lirayı müvekkilime geri vermiştir. Ancak davalı, müvekkilimin vermiş olduğu … Liralık bonoyu o anda yanında olmadığı gerekçesiyle daha sonra iade edeceğini beyan etmiştir.

3.      3. Ancak davalı … ye … noterliği tarih ve yevmiye numarasıyla çekilen İhtara rağmen davalı bonoyu iade etmediği gibi Ziraat Bankası Yenimahalle şubesi aracılığıyla tahsile koymuştur.

4.      4. Davalının söz konusu haksız davranışları telafisi imkansız zararlar doğurabileceğinden senedin protesto edilmeyip ödenmemesi konusunda İhtiyati Tedbir Kararı verilmesi ve ayrıca yukarda belirtilen bononun iptali için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat
SUBUT DELİLLER : 1 Temmuz 2001 tarihli satım sözleşmesi, Noterden çekilen protesto örneği ve diğer hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, bononun iptaline, ödeme ve protesto işlemlerinin durdurulması konusunda öncelikle ihtiyati tedbir kararının verilmesine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/200…
Davacı Vekili
Ek

1.)    1.)    Onanmış vekaletname örneği

2.)    2.)    Satım Sözleşmesi

3.)    3.)    … Noterliğince çekilen ihtarname örneği

Bononun İptali Davası

Son düzenleme tarihi 10 Ağustos 2020 17:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.