Birlikte yaşamaktan kaçınma sebebiyle manevi tazminata hükmolunamaz- Yargıtay Kararı

Birlikte yaşamaktan kaçınma sebebiyle manevi tazminata hükmolunamaz

Toplanan delillerden, davalı kocanın düğün töreninden sonra davacıyla birlikte yaşamaktan ve evliliğin gerektirdiği görevleri yapmaktan kaçındığı, mahkemenin de bu nedenle davalıyı kusurlu sayarak boşanmaya karar verdiği anlaşılmaktadır.

Mahkemenin davalının sabit olan bu kusurlu davranışı nedeniyle boşanma kararı vermesinde bir yanlışlık yoksa da; boşanmaya neden olan bu olayın davacının kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi söz konusu değildir.

Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesindeki manevi tazminat verilmesi koşullan oluşmadığı halde, yazılı şekilde davacı yaranna manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 31.10.2011, E. 2010/18095, K. 2011/17559.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 01:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.