Birlikte yaşama iradesi bulunduğu takdirde, tarafların bu konudaki beyanları alınıp delilleri toplanarak nafakaya hak kazanılan dönem belirlenmeli

Birlikte yaşama iradesi bulunduğu takdirde, tarafların bu konudaki beyanları alınıp delilleri toplanarak nafakaya hak kazanılan dönem belirlenmeli

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2010/26613
Karar : 2011/6930
Tarih : 19.04.2011
-YARGITAY İLAMI-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu itirazında, boşanma davası sırasında eşi ve çocuğu ile birlikte aynı evde ikamet ettiğini, müşterek çocuğun nafakasının kendisi tarafından karşılandığını belirttiği gibi, icra mahkemesinde yapılan yargılama sırasında verdiği dilekçesinde de aynı hususu ileri sürmüş, Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesinden aldığı ve birlikte yaşadıklarını gösteren bilirkişi raporunu ibraz etmiştir. Yerleşik Yargıtay uygulamaları gereğince birlikte yaşama iradesi bulunduğu takdirde, tarafların bu konudaki beyanları alınıp delilleri toplanarak birlikte yaşama dönemleri ile nafakaya hak kazanılan dönemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Mahkemece, icra mahkemelerinde bu konuda araştırma yapılamayacağı gerekçesi ve eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.