Birlik Görevlerini Yerine Getirmemek Boşanma Sebebidir- Yargıtay Kararı

Birlik Görevlerini Yerine Getirmemek Boşanma Sebebidir

Toplanan delillerden; tarafların 2008 yılma kadar aynı konutta kalmalarına rağmen uzun zamandır kan koca gibi yaşamayı bırakmış oldukları; harcamalarını ve kullandıkları eşyaları bile ayırdıkları davacı kocanın 2008 yılı Aralık ayında ortak konutu terkederek birlikte yaşamaktan kaçındığı; davalı kadının ise birlik görevlerini yerine getirmediği; böylece tarafların eşit kusurlu davranışları sonucu, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu ve Türk Medeni Kanununun 166/1. maddedeki boşanma koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davanın kabulüyle boşanmaya karar verilecek yerde, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 14.03.2011, E. 2010/3554, K. 2011/4452.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 12:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.