Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Birlik görevlerini yerine getirmeme kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz- Yargıtay Kararı

Birlik görevlerini yerine getirmeme kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz

Davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmemesi, tek başına davacının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemez.

Davalıdan kaynaklanan, davacı kadının kişilik haklarına saldın teşkil eden başka bir maddi olayın varlığı da kanıtlanmamıştır. O halde, davacının manevi tazminat isteğinin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 06.07.2011, E. 2010/11066, K. 2011/11622.)

Birlik görevlerini yerine getirmeme kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz

Toplanan delillerden, davacı tamklannın beyanlannda geçen şiddet olayı sonrası taraflann biraraya gelerek uzun süre birlikte yaşadıklan anlaşılmaktadır. Bu dönemde davalıdan kaynaklanan ve davacının kişilik haklarına saldın teşkil eden yeni bir olayın varlığı da kanıtlanamamıştır.

Davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmemesi, tek başına davacının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemez.

Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davacının manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 21.06.2011, E. 2010/7657, K. 2011/11053.)

Birlik görevlerini yerine getirmeme kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz

Davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmemesi tek başına davacının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemez. Bunun dışında boşanmaya neden olan olaylarda davalı kocadan kaynaklanan davacının kişilik haklarına saldırı teşkil eden maddi bir olayın varlığı da kanıtlanamamış, Türk Medeni Kanununun 174/2.maddesi koşullan oluşmamıştır. O halde davacının manevi tazminat isteğinin reddigerekirken kabulü usul ve yasaya aykmdır. (Y2HD, 18.01.2011, E. 2009/21349, K. 2011/297.)

Birlik görevlerini yerine getirmeme kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz

Davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmemesi tek başına davacının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemez. Davalıdan kaynaklanan davacının kişilik haklanna saldın teşkil eden maddi bir olayın varlığı da kanıtlanamamıştır. O halde davacının manevi tazminat isteminin reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 23.02.2011, E. 2010/1838, K. 2011/3090.)

Birlik görevlerini yerine getirmeme kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz

Davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmemesi tek başına davacının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemez. Davalıdan kaynaklanan davacının kişilik haklanna saldın teşkil eden bir olayın varlığı da kanıtlanamamıştır. Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşulları gerçekleşmediği halde davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 12.04.2011, E. 2010/5541, K. 2011/6453.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 02:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.