Birleştirme Kararına İtiraz Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO              :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av.Saim İNCEKAŞ

DAVALI                   :

KONU                       :İstinaf başvurumuzun kabulü ile; ………….AÇIKLAMALAR    :

Yukarıda esas numarası bildirilen dosya kapsamında görülen yargılama 15.05.2019 tarihinde sonuçlanmış ve karar 20.05.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Ancak anılan karar usule ve yasaya aykırı olup kaldırılmalıdır. Şöyle ki;

1-Sayın ilk derece mahkemesinin kararı;

“……………………………….” Gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine karar vermiştir.

Sayın Yerel Mahkemece verilen bu karar usul ve yasaya son derece aykırıdır. Nitekim Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da açıkça görüldüğü üzere; nafaka, boşanma davasının fer’i niteliğinde olmasına ve davalı tarafça açılmış olunan dava USUL VE YASAYA AÇIKÇA AYKIRI, hukuki ve fiili dayanaktan yoksun olması nedeniyle birleştirme talebinin reddi gerekmekteyken Sayın Yerel Mahkeme tarafından aksine karar verilmesi son derece talihsiz bir karar olmuştur.  Şöyle ki;

Açılan

2-Huzurunuzdaki işbu dava, davalı tarafın müvekkille müşterek hayatlarını devam ettirdikleri evi terk etmesi, evlilik birliği boyunca müvekkili aldatması, sık sık evi terk etmesi,  lükse kaçan harcamaları, söylemiş olduğu birçok yalanlar göz önüne alındığında TAM VE AĞIR KUSURLU OLAN DAVALIYA KARŞI MÜVEKKİLİMİZİN ADINA 21.02.2019 tarihinde açılmıştır.

Defalarca evi terk eden ve her defasında yeniden eve dönen davalı taraf, en son ki terkinden  sonra yeniden eve döndüğünde yavaş yavaş müvekkile çaktırmadan eşyalarını toplamaya başlamış, 30 Temmuz tarihinde ise müvekkile, “BEN GİDECEĞİM 50 YAŞIN ÜZERİNE GELDİM, BENİM SENDEN ALDIĞIM PARALARI ARTIK YEYİP İÇME ZAMANIM” şeklinde beyanda bulunarak evi terk etmiştir.  Sonrasında müvekkilin, madem gideceksin o zaman boşanalım öyle git demesi üzerine, “NİYE SENDEN BOŞANAYIM Kİ, SEN ÖLÜNCE MAAŞIN, TÜM MALIN MÜLKÜN BANA KALACAK” cevabını almış ve ömür boyu unutamayacağı elem ve ızdırap ile baş başa kalarak davalının kendisiyle Öyle ki, davalı bu beyanı doğrulayacak şekilde müvekkili terk etmesinin ardından BOŞANMA TALEBİ OLMADAN SADECE HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA VE TAMAMEN KÖTÜ NİYETLE …………… Hukuk Mahkemesi’nde 2018/………… Esas sayılı dosya ile nafaka davası açmıştır. Davalının bu kötü niyet ve müvekkil ile yapmış olduğu evlilikteki asıl amacının Zira, davalı tarafça açılan Nafaka Davası usulü yönden, hem hukuki yarar itirazlarımız hem de yetki itirazlarımız göz önüne alındığında eksik ve hukuka aykırı olduğu açıktır. Nitekim davalının …………….. Hukuk Mahkemesi’nde açmış olduğu davanın dava dilekçesi incelenmesinde de görüleceği üzere davayı açmakta davacının hiçbir hukuki yararı bulunmamakla birlikte, bu dava ile amaçlanan sadece müvekkili hak kaybına uğratarak HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK olduğu AÇIKÇA ORTADADIR.

Nitekim her ne kadar dava dilekçesinde tedbir nafakası istemi olarak belirtilse de, müvekkile tebliğ edilen tensip tutanağında dava konusu BOŞANMA YÜZÜNDEN YOKSULLUĞA DÜŞECEK TARAF (eş), diğer taraftan (eşten) DAHA FAZLA KUSURLU OLMAMAK KAYDI İLE talep edebilir.” Hükmü yer almaktadır.

Kanun hükmünde de açıkça yer aldığı üzere müvekkile herhangi bir

3-Sayın Yerel Mahkeme gerekçeli kararında, “birisi hakkında verilecek kararın diğerini etkileyeceği anlaşılmakla” şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu durum doğru olmakla birlikte Sayın yerel mahkemece yanlış yorumlanarak talihsiz bir karar verilmesine sebep olunmuştur. Nitekim asıl dava olan boşanma davasında, nafakaya ilişkin de karar verilip etkilemesi mümkün olmakla birlikte nafaka davası boşanmanın ferisi olduğu göz önüne alındığında, o davanın boşanmaya ilişkin karar vermesi mümkün değildir.

Belirtmiş olduğumuz tüm sebepler bir bütün halinde değerlendirildiğinde Sayın Yerel Mahkemenin kararında yer vermiş olduğu gerekçesi hukuka ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına aykırı olarak davalının mesnetsiz davsı ile haklı ve yerinde davamızın Didim Açıklamış olduğumuz tüm sebeplerden dolayı, Yerel mahkeme kararının belirtmiş olduğumuz hususlar yönünden hukuka ve hakkaniyete aykırı olması sebepleriyle ilgili kararın itiraz ettiğimiz hükümler yönünden yeniden incelenerek kaldırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ         : Yukarıda izahına çalışılan nedenler ve Sayın Yüksek Mahkemenizce inceleme sırasında re’sen nazara alınacak başkaca nedenlerle;  İstinaf başvurumuzun KABULÜNE; Usul ve yasaya aykırı; ………….. Mahkemesinin 15.05.2019 tarihli ve 2019/………… E. 2019/………. K. sayılı ilamının belirtmiş olduğumuz hükümler yönünden istinaf taleplerimiz ve Yüksek Mahkemenizce re’sen nazara alınacak başkaca nedenler doğrultusunda YENİDEN İNCELENEREK KALDIRILMASINA Karar verilmesini,                                          

                                             İstinaf Yoluna Başvuran Davacı Vekilleri

Av. Saim İNCEKAŞ

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 16 Ocak 2020 18:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.