Birleştirilen Dosyalarda Vekalet Ücreti Talepli İstinaf Dilekçesi

Kas 7, 2019 | Kovuşturma-Yargılama

DURUŞMA TALEPLİDİR.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               :

TEFHİM TARİHİ    :

İSTİNAF BAŞVURUSU

YAPAN SANIK        :

MÜDAFİ                   : Avukat

KONU                       : X. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/X ESAS. 2019/X KARAR sayılı kararına İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkil hakkında gerekçeli karadaki sırası ile;

Müştekisi M olan dosyaya verilen beraat kararınca vekalet ücretine hükmedilmesi

Müştekisi F olan dosyaya verilen beraat kararınca vekalet ücretine hükmedilmesi

Müştekisi C olan dosyaya verilen beraat kararınca vekalet ücretine hükmedilmesi

Müştekisi M olan dosyaya verilen mahkumiyet kararının lehe olan hükümlerinin uygulanması isteğinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Duruşmada Okunmayan ve Tartışılmayan Bir Delilin Hükme Esas Alınması Hukuka Aykırıdır.

Gerekçeli kararda, mahkumiyet hükmünün en önemli dayanağı kolluk tarafından tutulan suç emareleri gösterilmiştir. CMK md. 216 gereği bu “delilin tartışılması” gerekirdi. Hayatın olağan akışında mesleği gereği müvekkilin yanında taşıdığı İngiliz anahtarı ve kerpetenin suç eşyası olarak sayılması , – müvekkile bu delil ile ilgili diyeceklerinin sorulmaması ve delili duruşmada tartışılmaması- delil olarak nitelendirilmesi hukuka aykırı zorlama bir delildir.Bu delillere dayanarak verilen mahkumiyet kararı şüpheden sanık yararlanır ilkesini çiğneyerek masumiyet karinesini zedelemektedir.

Delillerin okunması ve tartışılması konusunda açık olan kanun hükümleri Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarıyla da vurgulanmıştır:

“……sorgudan önce yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin, ekspertiz raporlarının, duruşmada okunup sanıklara diyecekleri sorulmadan….yazılı şekilde hükümler kurulması suretiyle CMK md. 209’a aykırı davranılması….” (Yargıtay 8. CD – 2015/25777 karar).

“……….CMK’nın 209, 211, 212, 214, 215. maddeleri uyarınca, sanığa sorgusu sırasında tıbbi raporlar, olay yeri inceleme tutanakları, ekspertiz raporları, tanık ve mağdur ifadeleri ile diğer sanıkların savunmalarının okunmasının, dinleme ve okumadan sonra diyeceklerinin sorulmasının gerektiği gözetilmeden……” (Yargıtay 1. CD – 2014/3753 karar).

“……Otopsi, olay yeri tutanakları, hükme esas alınan ekspertiz raporları ile, katılmadığı duruşmada dinlenen tanık ve müdahil beyanlarının okunarak sanıktan diyeceklerinin sorulmaması suretiyle CMK md. 209’a muhalefet edilmesi….” (Yargıtay 1. CD. – 2008/3892 karar).

Söz konusu durum Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 209, 215 ve 216. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Hukuka aykırı bu uygulama, aynı zamanda savunma hakkını da kısıtladığından, CMK md. 289/1-I maddesi gereği “hukuka kesin aykırılık halleri”nden biri meydana getirmektedir

Hukuka aykırılık, bölge adliye mahkemesinde duruşmalı istinaf incelemesi yapılarak giderilebilecek hukuka aykırılıklardan değildir. Bölge adliye mahkemesi, CMK md. 280/1-b gereği, istinaf incelemesi neticesinde “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine” karar verilmelidir. (Gerekçeli karar 4. Madde)

2-  Müvekkil soruşturmanın en başından beri ön yargılı bir tutumla karşılaşmış hüküm verilmişcesine suçlu ilan edilmiş tüm yargılama boyunca adil yargılanma hakkı hiçe sayılmıştır.Faili meçhul su sayacı hırsızlanmaları olaylarının hepsi delilden şüpheliye değil şüpheliden delile gidilerek müvekkile atfedilmiştir.Müvekkilin samimi ikrarı irdelenmeden anlaşılmadan çelişkili olmasına rağmen ikrar kabul edilip hukuka aykırı karar teşkil edilmiştir.(Gerekçeli karar 4. Madde)

3- Müvekkile ceza verilen suçta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerekirken daha bilirkişiden zararın miktarı belirlenmeden ve müvekkilimin bu zararı ödemesine fırsat dahi verilmeden hüküm kurularak cezalandırılması hukuka aykırıdır. Dosyada bilirkişi raporuna bakıldığında bilirkişinin zarar için sadece mağdurun beyanını dikkate alarak yazması tarafımızın bu zararı ödemesine imkan tanımamaktadır. Mezkur raporda yazılan miktarın belirli olmayıp etkin pişmanlık için kullanılabileceğinin açık bir biçimde belirtilmemiş olmasıda ayrıca bozmaya gerekçe olacağı kabul edilmelidir. (Gerekçeli karar 4. Madde)

4- İtiraz edilen gerekçeli kararda aynı mahkemede görülen 4 ceza dava dosyasının birleştirildiği görülecektir.( Samsun 5. Asliye Ceza Mah., 2019/, 2019/, 2019/esas sayılı dosyaları  2019/Esas sayılı dosyasında birleştirilmiştir.) iş bu birleştirilen dosyaların hepsinin karar duruşmalarında, önce birleştirme kararı verilmiş ardından da gerekçeli kararı verilerek dosyalar hükme bağlanmıştır. Hükümde ise bu 4 dosyanın 3ünden müvekkilim beraat etmesine rağmen hiçbir vekalet ücretine hükmedilmemiştir. Yargıtay yerleşik içtihatlarına bakılacak olursa birleştirilen tüm dosyaların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuya Yargıtay 21. Ceza Dairesinin 2015/13901 Esas 2016/768Karar 03/02/2016 Tarihli kararında değinilmiş ve ”…1136 sayılı Kanunun 168 ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekil temsil ettiren sanık lehine anılan tarifenin 8 inci maddesindeki “Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete

hükmolunur” şeklindeki düzenleme de göz önüne alınarak birleşen her bir dava yönünden maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,…”  şeklinde hüküm kurulmuştur. 4 dosyaya da ayrı ayrı savunma yaparak ayrı ayrı çalışan tarafımın müvekkiline beraat hükmü verilmesine rağmen hükümde vekalet ücretinin yazılmaması  Yargıtay içtihatları ve genel kabul gören hukuka aykırı olmakla itiraz edilen hükümdeki beraat kararlarının sadece vekalet ücreti kısmına itiraz etme gereği hasıl olmuştur. (Gerekçeli Karar 1-2-3. Maddeler)

SONUÇ VE İSTEM:

X Asliye Ceza Mahkemesinin X sayılı kararına İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkil hakkında gerekçeli karadaki sırası ile;

Müştekisi X olan dosyaya verilen beraat kararınca vekalet ücretine hükmedilmesi

Müştekisi X olan dosyaya verilen beraat kararınca vekalet ücretine hükmedilmesi

Müştekisi X olan dosyaya verilen beraat kararınca vekalet ücretine hükmedilmesi

Müştekisi X olan dosyaya verilen mahkumiyet kararının lehe olan hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.