Birinci Haciz İhbarnamesine Haksiz İtiraz Nedeniyle Şikayet

May 13, 2019 | İcra Hukuku

Adana İcra Ceza Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne

 

Adana 9.İcra 2016/

Davacı/Alacaklı          : 

Vekili                              :

3.KİŞİ (Borçlu-sanık)BANKASI AŞ YETKİLİSİ;

                                       

Konu                            : Birinci haciz ihbarnamesine hukuka aykırı olarak haksız yere itiraz eden üçüncü kişinin cezalandırılması talebimizden ibarettir.

İzahı:

1- Müvekkilin alacağının tahsil amacıyla borçlu aleyhine İstanbul Anadolu 9.İCRA2016/……………  Esas Sayı ile yapmış olduğumuz icra takip işleminin kesinleşmesi üzerine:

1/1- 24.07.2017 tarihli haciz ihbarnamesine karsın verdiği cevap-itirazda “alacak ve risklerin teminatını teskil etmek üzere bankamız lehine rehinli ve blokeli oldoğu ve rehin hapis, virman, takas mahsup vb.” durmlardan herhangi bir para gönderemeyeceklerini beyan-itiraz etmişlerdir.

1/2- Tarafımızdan 3. Kişi bankaya 24.11.2017 tarihin ikinci bir defa yazı göderilerek “bankanızdaki rehin, hapis ve takas-mahsup hakkını aşan miktar ile takyiat bilgilerinin dosyaya gönderilmesi” istenmıştır.

1/3-Bankanın 28.11.2017 tarihinde verdiği cevapta “bankamaıza bu gün itibariyle kefalat vb. sebeplerle olan borç ve riskleri ile asaleten olan borçlarının fiili ödeme tarihinde taakkuk edecek kur farkı, vergi. Komisyon,fon vb. 39.696.945,16 TL’dir” denielerek cevap vermiştir.

2- Yapılan araştırmalar sonucu sanığın birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra borçlunun sanıktan alacağı olduğunu ama,

         2/1- yurdışından gelen yüksek meblağlı paraları, rehin ve teminata almayıp, borçlaya verdiği tarafımızdan tespit edilmiştir.

         2/2– bankanın muaccel alacalağı yoktur, tüm alacakları teminat altındadır.

         2/3- 28.11.2017 tarihi yazımızda sorulan rehinli para, tenitın nekadar olduğu vs hiçbir soruya cevap vermemiştir.cevap uzun olmasına karşın içeriği boş bir cevaptır.

Üçüncü kişi banka müşterisini korumak amacı ile bankacılık kanununa aykırı işelmler ve icra dairesine cevaplar vererek icra dosyasına öedeme yapmamaktadır.

Bu sebeplerle, İİK. Madde 338’e göre suç işlemiş olan sanığın cezalandırılması için bu müracaatın yapılması zorunluluğu hasılolmuştur.

Hukuki Nedenler       : İİK.m.89,338 ve sair ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller             : İcra dosyası Muhteviyatı, Yasal Defter ve Belge, muhasebe Kayıtları ve sair deliller.

Sonuç Ve Talep              : Yukarıda açıklanan nedenlerle sanığın eylemine uyan suçtan dolayı cezalandırılmasına, 5000.TL maddi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale talep ederiz.

Şikayetçi ( Alacaklı )

Vekili Adana Avukatı Saim İncekaş

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.