Birinci Haciz İhbarnamesine Haksiz İtiraz Nedeniyle Şikayet

Adana İcra Ceza Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne

Adana 9.İcra 2016/

Davacı/Alacaklı :

Vekili                            :

3.KİŞİ (Borçlu-sanık)BANKASI AŞ YETKİLİSİ;

Konu                            : Birinci haciz ihbarnamesine hukuka aykırı olarak haksız yere itiraz eden üçüncü kişinin cezalandırılması talebimizden ibarettir.

İzahı:

1- Müvekkilin alacağının tahsil amacıyla borçlu aleyhine İstanbul Anadolu 9.İCRA2016/……………  Esas Sayı ile yapmış olduğumuz icra takip işleminin kesinleşmesi üzerine:

1/1- 24.07.2017 tarihli haciz ihbarnamesine karsın verdiği cevap-itirazda “alacak ve risklerin teminatını teskil etmek üzere bankamız lehine rehinli ve blokeli oldoğu ve rehin hapis, virman, takas mahsup vb.” durmlardan herhangi bir para gönderemeyeceklerini beyan-itiraz etmişlerdir.

1/2- Tarafımızdan 3. Kişi bankaya 24.11.2017 tarihin ikinci bir defa yazı göderilerek “bankanızdaki rehin, hapis ve takas-mahsup hakkını aşan miktar ile takyiat bilgilerinin dosyaya gönderilmesi” istenmıştır.

1/3-Bankanın 28.11.2017 tarihinde verdiği cevapta “bankamaıza bu gün itibariyle kefalat vb. sebeplerle olan borç ve riskleri ile asaleten olan borçlarının fiili ödeme tarihinde taakkuk edecek kur farkı, vergi. Komisyon,fon vb. 39.696.945,16 TL’dir” denielerek cevap vermiştir.

2- Yapılan araştırmalar sonucu sanığın birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra borçlunun sanıktan alacağı olduğunu ama,

2/1- yurdışından gelen yüksek meblağlı paraları, rehin ve teminata almayıp, borçlaya verdiği tarafımızdan tespit edilmiştir.

2/2– bankanın muaccel alacalağı yoktur, tüm alacakları teminat altındadır.

2/3- 28.11.2017 tarihi yazımızda sorulan rehinli para, tenitın nekadar olduğu vs hiçbir soruya cevap vermemiştir.cevap uzun olmasına karşın içeriği boş bir cevaptır.

Üçüncü kişi banka müşterisini korumak amacı ile bankacılık kanununa aykırı işelmler ve icra dairesine cevaplar vererek icra dosyasına öedeme yapmamaktadır.

Bu sebeplerle, İİK. Madde 338’e göre suç işlemiş olan sanığın cezalandırılması için bu müracaatın yapılması zorunluluğu hasılolmuştur.

Hukuki Nedenler       : İİK.m.89,338 ve sair ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller             : İcra dosyası Muhteviyatı, Yasal Defter ve Belge, muhasebe Kayıtları ve sair deliller.

Sonuç Ve Talep              : Yukarıda açıklanan nedenlerle sanığın eylemine uyan suçtan dolayı cezalandırılmasına, 5000.TL maddi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale talep ederiz.

Şikayetçi ( Alacaklı )

Vekili Adana Avukatı Saim İncekaş

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.