Bireysel Kredi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Bireysel Kredi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

X ( ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

      

DAVALI                :

VEKİLİ                     :

DAVA KONUSU   : İTİRAZIN İPTALİ

DAVA DEĞERİ      :

AÇIKLAMALAR        :

1-Davalı-borçlu hakkında X ( ) İcra Müdürlüğü’nün X sayılı dosyası ile davacı bankaya olan Bireysel Kredi Sözleşmesinden  doğan borcu nedeni ile icra takibi yapılmıştır.

2-Davalı borçlu başlatılan icra takibinde takip dosyasındaki borcun tamamına, borcu doğuran olaya, borcun tüm fer’ilerine, faiz oranına, işlemiş ve işleyecek faiz miktarına ve diğer tüm hususlara itiraz ettiğini bildirmiş olup; buna müteakip olarak icra müdürü icra takibin durdurulmasına karar vermiştir.

3-Davalı-borçluya ait bireysel kredi sözleşmesi, ihtarname ve banka hesap kayıtları incelendiğinde davalı-borçlunun müvekkil bankaya borçlu olduğu ve  ilgili sözleşmedeki imzaların davalı borçlunun eli ürünü olduğu görülecektir.

4-Davalı borçlunun borca itirazı sadece alacağın tahsilini uzatma ve zaman kazanmak amacını taşımaktadır. Bu nedenle itirazın iptaline  karar verilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER             :İlgili yasa ve mevzuat hükümleri

SONUÇ VE İSTEM                      :

Arz olunan nedenlerle; Davamızın kabulü ile,

Davalı-borçlunun  haksız ve mesnetsiz itirazının iptaline, takibin kaldığı yerden devamına, alacağın tahsilini geciktirme amacı taşıyan itiraz nedeni ile borçlu davalının %20’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine;

Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

DELİL LİSTEMİZ           :

1-Bireysel Kredi sözleşmesi

2-İhtarname   

3-Hesap ekstresi

4-Faiz genelgesi

5-Banka  kayıtları

6-Bilirkişi İncelemesi

7-Keşif

8-Her türlü yasal delil.

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 30 Mart 2020 02:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.