Bireysel Kredi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Mar 30, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Bireysel Kredi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

X ( ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                :

 

VEKİLİ                   :

                                                     

DAVALI                :

 

VEKİLİ                     :

                              

DAVA KONUSU   : İTİRAZIN İPTALİ

 

DAVA DEĞERİ      :

 

AÇIKLAMALAR        :

 

1-Davalı-borçlu hakkında X ( ) İcra Müdürlüğü’nün X sayılı dosyası ile davacı bankaya olan Bireysel Kredi Sözleşmesinden  doğan borcu nedeni ile icra takibi yapılmıştır.

2-Davalı borçlu başlatılan icra takibinde takip dosyasındaki borcun tamamına, borcu doğuran olaya, borcun tüm fer’ilerine, faiz oranına, işlemiş ve işleyecek faiz miktarına ve diğer tüm hususlara itiraz ettiğini bildirmiş olup; buna müteakip olarak icra müdürü icra takibin durdurulmasına karar vermiştir.

3-Davalı-borçluya ait bireysel kredi sözleşmesi, ihtarname ve banka hesap kayıtları incelendiğinde davalı-borçlunun müvekkil bankaya borçlu olduğu ve  ilgili sözleşmedeki imzaların davalı borçlunun eli ürünü olduğu görülecektir.

4-Davalı borçlunun borca itirazı sadece alacağın tahsilini uzatma ve zaman kazanmak amacını taşımaktadır. Bu nedenle itirazın iptaline  karar verilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER             :İlgili yasa ve mevzuat hükümleri

SONUÇ VE İSTEM                      :

Arz olunan nedenlerle; Davamızın kabulü ile,

Davalı-borçlunun  haksız ve mesnetsiz itirazının iptaline, takibin kaldığı yerden devamına, alacağın tahsilini geciktirme amacı taşıyan itiraz nedeni ile borçlu davalının %20’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine;

Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

DELİL LİSTEMİZ           :  

1-Bireysel Kredi sözleşmesi

2-İhtarname             

3-Hesap ekstresi    

4-Faiz genelgesi    

5-Banka  kayıtları

6-Bilirkişi İncelemesi

7-Keşif

8-Her türlü yasal delil.

                                                                                                                            DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.