Bir ebeveynin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunması velayetin o ebeveyne verilmemesi için tek başına yeterli bir gerekçe değildir- Yargıtay Kararı

Bir ebeveynin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunması velayetin o ebeveyne verilmemesi için tek başına yeterli bir gerekçe değildir

Velayetin düzenlenmesinde asıl olan çocukların üstün yarandır. Küçük yaştaki çocuklar; anne şefkat, ilgi ve sevgisine daha çok ihtiyaç duyacaklarından; velayet görevini yapmasında önemli bir sakınca bulunmadığı takdirde; velayetin anneye verilmesi tercih edilmelidir.

Aynca, çocuklann kardeşlik duygulanımı gelişmesi, paylaşmayı öğrenmeleri bakımından; velayetlerin farklı ebeveyne verilmesini haklı kılacak çocuklann üstün yararlan bulunmadığı takdirde; kardeşler birbirinden aynlmayacak şekilde velayet düzenlemesi yapılmalıdır. Bir ebeveynin sadakat yükümlülüğüne aykın davranışta bulunması velayetin o ebeveyne verilmemesi için tek başına yeterli bir gerekçe değildir.

Durum böyleyken, mahkemece çocuklann üstün yararlan gösterilmeden; gerektiğinde 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5.maddesi uyannca uzman incelemesi de yaptmlmak suretiyle velayet düzenlemesi yapılması gerekirken; eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde düzenleme yapılması usul ve yasaya aykın olmuş; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 20.12.2011, E. 2011/1767, K. 2011/22890.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 20:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.