Binanın Bakımsızlığı Nedeniyle Tazminat Davası

Eyl 17, 2019 | Tazminat Davası Avukatlığı

Binanın Bakımsızlığı Nedeniyle Tazminat Davası


ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      : X

VEKİLİ                        : Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

DAVALI                       : X

KONU                          : Haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemimizi, bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı ve davamızın kabulü talebimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR        :

1-)  Müvekkilimiz, davalıya ait binanın bulunduğu X nolu sokağa, kendisine ait X plaka sayılı X aracını, X tarihinde davalının maliki bulunduğu binanın altına kısa süreliğine park etmiştir. Ancak park ettikten kısa bir süre sonra, davacı aracın başına gittiğinde davalının maliki bulunduğu binadan dökülen sıvaların müvekkilin aracında çok ciddi zarara yol açtığını görmüştür.

2-)  Olay sonrasında müvekkilimize ait araçta ciddi anlamda hasar meydana gelmiştir. Olayla ilgili X tarihli görgü tespit tutanağında bu durum açıkça belirtilmiştir. Müvekkil daha sonra araçta oluşan zararı kendi imkânları ile gidermek istemişse de bu konuda maddi imkânsızlıklar sebebiyle ödeme güçlüğü çekmiş ve çıkan masraflar dolayısıyla zorluk yaşamıştır.

3-) Davalı, taşınmazda X işlemi yapılmasına kiraya vermek suretiyle müsaade etmiş, bu zaman diliminde de patlama meydana gelmiştir. Olay adli vakıa kabul edilmiş ve yangın nedeniyle itfaiye gelmiş, olay soruşturması yapılmıştır. İtfaiye ve Emniyet kayıtları da gerek görülürse mahkemeye celp edilebilir.

4-) X işleminden dolayı oluşan patlama sonucu binanın duvarlarında zarar meydana gelmiş ve duvarlardaki sıvaların kabarması, dökülmesiyle de davalı gerekli bakım ve onarımı yapmadığı için müvekkilimin aracında söz konusu zarar meydana gelmiştir.

5-) X tarihli celsede tanık X mahkeme huzurunda “Davalının, dairesinde daha önce X imalatı yapıldığını biliyorum. Davalının kiracısı yapıyordu. Bu nedenle de patlama oldu ve patlamanın akabinde binanın dış cephesinde kabarma oldu. Düzeltme ve onarım yapılmadığı için risk taşıyordu.(…) Halen binada herhangi bir bakım yapılmamıştır.”  şeklinde beyanda bulunmuş ve böylece mevcut iddialarımızın doğruluğunu açıkça ortaya koymuştur.        

6-) Davalı tarafın, sıva dökülmesinin lodos ve rüzgar dolayısıyla gerçekleştiği yönündeki iddiasının doğru olmadığı ve söz konusu sıva dökülmesinin patlama sonucu gerekli olan bakım ve onarımın davalı tarafından yapılmaması sonucu meydana geldiği tanık beyanlarıyla da ortaya konmuştur.

7-) BİNANIN BAKIMSIZ OLDUĞU, GEREKLİ ÖZENİN VE DİKKATİN DAVALI TARAFINDAN GÖSTERİLMEDİĞİ BİLİRKİŞİ HEYETİ TARAFINDAN DA ORTAYA KONMUŞTUR.

😎 Taşınmazın maliki davalının evinde X imalatı yapılması ve bu imalat sırasında çıkan yangın sebebiyle binanın dış yüzeyinde sıvanın dökülmesi hali, binanın kullanımına bağlı bir olgu olduğundan, Borçlar Yasası 69. maddesinde açıklanan binanın korunmasındaki kusur kapsamında değerlendirilmeli ve davalı bina sahibi, zarardan sorumlu tutulmalıdır.

Türk Borçlar Yasası nın 69. maddesi gereğince bina sahibi, binanın iyi yapılmamasından veya korunmasındaki kusurdan kaynaklanan zararlardan sorumludur. Davalı bina sahibi olarak, binanın iyi yapılmamasından doğan zararlardan sorumlu olduğu gibi binanın iyi kullanılmaması, yeterli bakım yapılmaması gibi nedenlerden doğan zararlardan da sorumludur. Binanın sıvalarının ve duvarların meydana gelen patlama sonrası yeterince sağlamlaştırılmadan, tehlike yaratacak şekilde onarılmadan bırakılması davalı malikin meydana gelebilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sorumluluk hali gerek Yerleşik Yargıtay Kararlarında gerekse de Borçlar Kanunu’nda kusursuz sorumluluk halleri arasında düzenlenmiş olup, bu sorumluluk için davalının kusurlu olması da aranmamıştır.

Dava, Borçlar Kanununun 58.maddesindeki “imar olunan şeyden malikin sorumluluğu” esasına dayanmaktadır. Burada sözkonusu olan, objektif özen yükümlülüğüne aykırılıktan doğan, ağırlaştırılmış bir kusursuz sorumluluktur. Zarar ile özen eksikliği arasında uygun illiyet bağının varlığı sorumluluk için yeterlidir. Uygun illiyet bağı mücbir sebep, mağdur veya üçüncü kişinin ağır kusuru sonucu kesilirse, sorumluluktan sözedilemez. Ancak, imal olunan şey malikinin ek kusuru varsa, illiyet bağının kesilmesi malikin sorumluluğunu ortadan kadırmaz. ( 4.HD.24.02.1997, E.1996/11374 K.1997/1191 )

9-) Bina malikleri binaların muhafaza ve bakımından sorumludurlar; zira bina maliki olarak gerekli önlemi almak ve binanın başkasına zarar vermemesi için gereken özen yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. BİNANIN BAKIMSIZ KALDIĞI ve GEREKLİ ONARIMIN YAPILMADIĞI AÇIKÇA ORTADADIR.

Tüm bu sebeplerle bilirkişi raporuyla da tasdik edilen X TL  araçta oluşan zarar miktarını, X TL değer kaybı miktarını kanuni faiziyle birlikte ve dosyadaki mevcut yargılama giderine EK OLARAK AYRICA delil tespit masrafı ve delil tespit giderlerinin toplamı olan X TL’nin davalıdan tahsilini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER    : TBK, HMK ve sair tüm hukuki ve yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Hasar gören araç fotoğrafları, Binanın iç ve dış cephesine dair fotoğraflar, Tanık listesi, keşif, bilirkişi, Ekspertiz formu

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı bina malikinin, sorumluluğu sebebiyle meydana gelen ve bilirkişi formunda belirlenen X TL zarar miktarını ve oluşan X TL değer kaybını kanuni faiziyle ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin ve yapılan delil tespiti masrafları, delil tespit giderleri olan toplam X TL’nin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. (tarih)

 

EKİ:

                                                                     Davacı Vekili
Adana Tazminat Avukatı – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Binanın Bakımsızlığı Nedeniyle Tazminat Davası

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.