Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Dernekler İçin KVKK Üyelik Sözleşmesi

HAKYEMEZLER DERNEĞİ

Üyelik Başvuru Formu

Üye no:

Kimlik Bilgileri

Adı ve soyadı: T.C. kimlik no:

Uyruğu: Anne adı:

Doğum tarihi: Cinsiyeti:

AFL’de okuduğu / çalıştığı yıllardaki soyadı: ? (Varsa)

AFL’de okuduğu / çalıştığı yıllar:


Eğitim Bilgileri

Mezuniyet durumu Üniversite Bölüm Mezuniyet yılı*

Ön lisans / Lisans

Yüksek lisans

Doktora

*Eğer belirttiğiniz bölümde öğrenim görmeye devam etmekteyseniz Mezuniyet yılı satırına “Öğrenci” yazınız.


Meslek Bilgileri

Çalıştığı kurum:

Kurumdaki pozisyonu:


İletişim Bilgileri

E-posta adresi: Cep telefon numarası:

İkametgâh adresi:

Dernek komitelerinde görev almak isterseniz aşağıda belirtili komite adlarından birini işaretleyebilirsiniz:

1)Burs Komitesi ( ) 2)Kariyer Plânlama Komitesi ( )

3)Yemek Komitesi ( ) 4)Kültür ve Sanat Komitesi ( )

5)Gezi Komitesi ( )

Hakyemezler tüzüğünü okuyup kabul ettiğimi, yukarıda belirttiğim tüm bilgilerin doğruluğunu, Hakyemezler üyesi olmama engel bir durum olmadığını ve tüzükte belirtili üye olma koşullarına sahip olduğumu beyan ederim.

Adı ve soyadı: İmza:

Tarih:

HAKYEMEZLER DERNEĞİ

Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Ekteki Hakyemezler Derneği Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Metni’nde açıklandığı kapsamda Hakyemezler’e üyelik verilerim ile indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılmak, Hakyemezler tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafıma sunulması, etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlarla yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgisi gibi verilerimin toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ediyorum.

Bu kapsamda, Ekteki Hakyemezler Derneği Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Metni’nde açıklandığı kapsamda Hakyemezler’e üyelik verilerim ile indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılmak, Hakyemezler tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafıma sunulması, etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi kurmuş olduğum iş ilişkisi çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenen, tarafıma ve yakınlarıma ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda değinilen Metinler ile KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla Hakyemezler Derneği tarafından verilme amacıyla bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenmesine ve üst kısımda belirtilen kapsamda yurt içinde veya yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılabilmesine açık rıza verdiğimi,

Kabul Ediyorum – Kabul Etmiyorum

Hakyemezler Derneği’nin yukarıda belirtilen kapsamda paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime teklif, bülten, davet, kutlama, fırsat, reklam ve ayrıcalıklar sunan elektronik ileti göndermesini

Kabul Ediyorum – Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi-Üye Adı Soyadı

Tarih İmza

4 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan … sayılı kararla, Hakyemez’e üye numarası ile üye olarak kabul edilmiştir.

Başkan – Yazman üye

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir