Bilirkişiye Dosya Teslim Tutanağı Örneği

T.C. ANKARA ( ). ASLİYE HUKUK HAKMLİĞİ

ESAS NO
HAKİM
KATİP

Re’sen seçilen ve çıkarılan davetiye üzerine mahkemeye gelen Bilirkişi Yük. Mali Müşavir x., huzura alındı.İncelemeye geçildi.

Konu anlatıldı. Yemini tahtında Bilirkişiye soruldu;

Dosya tarafıma tevdi edilsin, gerekli incelemeleri yaprak raporumu hazırlayıp sunacağım. Tarafıma 30 günlük mehil verilsin dedi,’ beyanı ve imzası alındı.
Bilirkişi Süleyman x

G.D.:
Dosyanın ekleriyle birlikte Bilirkişiye tevdiine, raporunu hazırlaması için kendisine 30 gün süre verilmesine; raporun sunulması sonrasında ücretinin ödenmesine; istinabe işi bittiğinde dosyanın mahkemesine iadesine karar verildi. …/…/2013

Katip 6783.. Hakim 376….

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.