Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri

Bilirkişi raporunun aleyhe gelmesi durumunda, “bilirkişi raporuna karşı beyan” dilekçesi hazırlanır. Aşağıda bilirkişi raporuna karşı hazırlanmış beyan dilekçeleri örnekleri mevcuttur.


Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri -1-


ANKARA 15 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

                                   Dosya no: 2017/166

 

B.K. RAPORUNA BEYAN

SUNAN DAVACI                 :  

VEKİLİ                                  : Av.  

DAVALI                                :  

VEKİLİ                                 :Av.  

KONUSU : 08.10.2018 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

 

08.10.2018 tarihli bilirkişi raporu eksik olup hükme elverişli değildir. Bu nedenle rapora itiraz ediyoruz. Şöyle ki:

Dava dilekçemizde müteveffanın kullanmış olduğu traktörde meydana gelen hasarın tamiri için gerekli tazminat miktarı olarak 1000TL talep edilmiştir. Ayrıca araç hasarının belirlenmesi için dosyaya faturalar sunulmuştur. Buna rağmen bu talebimiz ile ilgili bilirkişi raporundan hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Bu yönüyle rapor hatalı ve eksiktir. Bu nedenle bilirkişiden itirazımızın giderilmesi amacıyla ek rapor alınmasını talep ediyoruz.

Bilirkişi raporunda müvekkillerin desteği muris İsmail Maraş-lı’nın gelir hesabında kazancı asgari ücrete göre tayin edilmiş ve destek hesabı da buna göre  yapılmıştır.  

Oysa ki doktrin ve Yargıtay uygulamaları gereği Ölenin geliri saptanırken, ölüm anına kadar ki kazanç durumunun belirlenmesi önemli bir veridir. Gelirin  olabildiğince somut nitelikte ve net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ölen kişinin belirli bir mesleği, işi bulunmadığı takdirde, ölenin bulunduğu çevrede genelde yaptığı işler tanıklar yoluyla saptanarak, bu tür işlerden elde edilebilecek kazanç miktarı belirlenmeye çalışmalıdır. Ne tür bir iş yaptığı da belirlenemezse, kişisel ve fiziksel özellikleri, bulunduğu çevre, yaşayış tarzı, vs. gözetilerek tahmini gelirinin saptanmasına çalışılır. Yargıtay, desteğin gelirinin somut olarak saptanamaması durumunda asgari ücretin esas alinmasi gerektiğini belirtmektedir.  Gerekirse mahalli bilirkişilerden elde edilen bilgiler, taraflarca dinletilen tanık anlatımları, zabıtaya yaptırılan araştırma vs incelemeleri ile desteğin gelir durumu belirlenmelidir. Bu incelemelerden hiç  biri yapılmadan müvekkillerin desteğinin asgari ücret aldığı kabul edilerek yapılan hesaplama hatalıdır. Kaldı ki dosyaya murise ait tapu kayıtları sunulmuş ve dava dilekçemiz ile de murisin çiftçilik yaptığı bildirilmiştir.

Bu nedenle yasa ve Yargıtayca benimsenen ve yukarda değindiğimiz araştırmalar Mahkemenizce yapılmalı ve buna göre yeniden destek hesabı yaptırılmalı kanaatindeyiz.  

 

SONUÇ                                 :Yukarda arz ve izah edilen beyanlarımızın kabulü ile ek rapor için dosyanın bilirkişiye tevdiini, ikinci maddede belirttiğimiz hususların değerlendirilmesini saygı ile arz ve talep ederim.19.10.2018

 

 

                                                                                              Davacı vekili

                                                                                      Av.  


Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri -2-


BURSA 6. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

ESAS NO                             : 2011/73

KONU                                   : BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANLARIMIZIN SUNULMASI HK.

AÇIKLAMALAR                  :

14.05.2012 tarihli bilirkişi raporunun aleyhe olan hususlarını kabul etmediğimizi belirterek dilekçeme başlamak istiyorum.

Raporda belirtildiği gibi, dava ile ilgili husumet itirazımız yerindedir. Davalı olarak Mustafa KAYMAK ve KAYMAKLAR SOĞUK HAVA TESİSLERİ FİDANCILIK AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ‘ye karşı dava açılması ve husumet yöneltilmesi gerekirken, hatalı olarak Mehmet KAYMAK’a karşı iş bu dava’nın açılması hukuken yanlıştır. Bu sebeple; iş bu dava’nın müvekkilim Mehmet KAYMAK açısından husumet eksikliği yönünden reddini talep ediyoruz. Davalı tarafın her ne surette olursa olsun bu hatasını düzeltmesine, ıslah veya iddia ve savunmasını genişletmesine de muvafakatimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Davaya konu istifa tamamen davacının kusursu ve iradesi ile gerçekleşmiştir. Davacı, iş yerinde vurdumduymaz bir hal ve çalışma içerisinde bulunmuştur. Bu sebeple davanın öncelikle reddini; eğer yüce mahkeme aksi kanaatte ise, davacının kusurunun verilecek hükümde dikkate alınmasını arz ederiz.31.05.2016

 

DAVALILAR VEKİLİ

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri -3-

BAKIRKÖY 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 201../….. E.

DAVACI           :

VEKİLİ             :

DAVALI           :

KONU             : 30.01.2019 tarihli bilirkişi ek raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasının 19.10.2018 tarihli 3. celsesinde dosyanın ek rapor tanzim edilmek üzere bilirkişiye tevdine karar verilmiş olup, ara karar gereğince tanzim edilen bilirkişi ek raporu tarafımıza tebliğ edilmiştir.

  1. 19.10.2018 tarihli 3. Celsede tarafımıza ödemelere ilişkin belgeleri sunmak üzere süre verilmiş ve belirtilen süre içerisinde ödemelere ilişkin dekontlar dosyaya sunulmuştur. İşbu dekontlar uyarınca, bilirkişilerce de tespit edildiği üzere daire bedelinin tümü davalı tarafa ödenmiş olup, taşınmazın tapuda müvekkil adına tescilinin talebinde haklı olduğumuz kanaatine varılmıştır. Kaldı ki, dava açılmadan evvel de bakiye bedelin ödenmesine hazır olduğumuz davalı tarafa iletilmiş ancak davalı yan hukuki mesnetten yoksun taleplerle edimini yerine getirmemiştir. Bu noktadan hareketle huzurdaki davanın ikame edildiği tarihte, bakiye bedeli mahkeme veznesine depo etmeye hazır olduğumuz hususu da dava dilekçemizde belirtilmiştir. Dolayısıyla davalının, davanın ikame edildiği tarih itibariyle borcun ödenmediği yönündeki iddialarına itibar edilmemesi gerekmektedir. Ödenmiş bu borçların haricinde, müvekkilin başkaca bir borcu bulunmamaktadır. Buna ek olarak, müvekkilin davalı şirkete herhangi bir elektrik, su, doğalgaz abonmanlık ve sayaç bedeli borcu da bulunmamaktadır. Davanın hükmen tescile ilişkin olması ve davalıya öncesinde ifaya hazır olduğumuzun bildirilmiş olduğu hususları da gözetildiğinde, şu aşamada davalıya tapu harç ve giderlerinin ödenmesinin gerekmeyeceği açıktır.
  2. Geç teslime ilişkin olarak ise davalının itirazı doğrultusunda, davalının iddia ettiği teslim tarihi olan 23.01.2016 tarihi baz alınarak ek bir hesaplama yapılmıştır. Bu kapsamda mahkemece araştırılacak başkaca bir husus kalmamıştır. Neticeten, bilirkişi ek raporu ile de beyanlarımızın doğruluğu ve taleplerimizin haklılığı ortaya konulmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle ve ISLAH HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA,

Haklı Davamızın KABULÜ ile yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 13.02.2019

Davacı Vekili

                                             Av.

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Site Üzerinden Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe