Bilirkişi Raporuna Beyan Nasıl Yapılır?

Eki 12, 2018 | DİLEKÇELER

Bilirkişi Raporuna Beyan Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği


 

…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE / ……………….

 

 

DOSYA NO                          :

 

KONU                                   :   1- Bilirkişi raporundaki maddi hatanın dikkate alınması.

                                                  2- Davanın esasına ilişkin son açıklamalarımız.

 

AÇIKLAMA                        :

 

1- Kusur ve hasar miktarının tespiti yönünden dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bilirkişi raporunu tebellüğ ettik.Bilirkişi raporunu esas itibarıyla kabul ediyoruz. Ancak bilirkişi hesaplama yaparken maddi hata yapmıştır. Davalı tarafından ödenen 8.020.-YTL sehven 8.20.-YTL olarak yazılmıştır. Hasar tazminatı alacağı da bu nedenle 4.000.-YTL değil, talep ettiğimiz bedeldir. Kaldı ki, davalı vekili de cevap dilekçesinin sonuç kısmında bu miktarı kabul ettiklerini beyan etmiştir.

2- Davalı vekili taksit anlaşması yapıldığını iddia etmektedir. Buna ilişkin bir belge ibraz edilmemiştir. Taraflar arasında taksit anlaşması yapılmamıştır. Müvekkil sadece yapılan ödemeleri kabul etmiştir. Hasar süresi içinde davalıya ihbar edilmiş olup bu husus davalının kabulündedir. Bu nedenle alacak iddianın aksine muacceldir.

3- Cevap dilekçesinde faiz oranı ve başlangıcına yönelik itirazlarda bulunulmuştur. Dava dilekçemizde bu konu ayrıntılı olarak cevaplanmıştır. Aynen tekrar ediyoruz.

4- Davalı, itiraz dilekçesinde “likit bir alacağın bulunmadığı, alacağın belirlenmesinin yargılamayı gerektirdiği…” gerekçesiyle takibe itiraz etmiş iken cevap dilekçesinde asıl alacağa ilişkin talebimizi aynen kabul ettiklerini beyan etmiştir. Sırf bu husus dahi davalı tarafın kötü niyetli olarak takibe itiraz ettiğini göstermektedir. Dava dilekçemizde bu konuda ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle, bilirkişi raporundaki maddi hatanın dikkate alınarak talep ettiğimiz bedelin faizi, icra inkar tazminatı ve masrafıyla birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

 

                                                                                                         Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.