Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Dava Değeri Nasıl Arttırılır?

Davanın tahkikat aşamasında bilirkişi tarafınca belirlenen tutar sizin dava açtığınız tutardan daha yüksek ise bu durumda dava değerini arttırabilirsiniz. Dava değerini arttırmak için bir dilekçe hazırlanıp ilgili mahkemeye sunulması gerekir.

Aşağıda Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından hazırlanan “müdeabbih arttırma dilekçesi”ni bulabilirsiniz.

ADANA … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO               : ………….. Esas

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

VEKİLİ                      :

KONU            : Bilirkişi raporu neticesinde müddeabih artırma talebi

AÇIKLAMALAR:

11.07.2020 tarihinde düzenlenen bilirkişi raporu neticesinde 02.10.2017 tarihinde gerçekleşmiş kazada hayatını kaybeden … Hak sahiplerinin destekten yoksunluk maddi tazminat istemine yönelik açtığımız davada yapılan hesaplamalar sonucu müvekkillerimiz;

…….     : 26.692,11 TL

…….     : 30.088,52 TL

…….     : 30.102,02 TL lehine tazminat miktarı belirlenmiştir.

Bilirkişi raporunda temerrüt tarihi 07.06.2020 olarak belirlenmiş ve yasal faiz işletilmesi belirtilmiştir. Biz bunları hepsine itiraz ediyoruz. Temerrüt tarihi olarak kaza tarihinin dikkate alınmasını ve en yüksek faiz oranının işletilmesini talep ederiz.

NETİCE VE TALEP  :

Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle her türlü fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla 86.882,65 TL ve bu miktara kaza tarihinden itibaren en yüksek faiz oranını uygulanmasıyla elde edilecek tazminat tutarına, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                               Davacılar Vekili

Son düzenleme tarihi 16 Eylül 2020 17:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.