Bilirkişi Rapor Örneği – Rapor Formatı -2019

T.C. TRABZON TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 
DAVACI :
DAVALI : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
DAVA:
DAVA TARİHİ :
TESPİTİN KONUSU: Davaya konu üründen tamamen ya da kısmen yararlanmayı engelleyen ayıp ve kusurun bulunup bulunmadığının tespiti

RAPOR

Davaya konu olup mahkemece incelenmek üzere tarafıma teslim edilen bir adet bilgisayar ve monitör üzerinde gerekli teknik incelemeler yapılarak buna göre aşağıdaki mütalaa hazırlanmıştır.

Buna göre:

Masaüstü bilgisayar gerek donammsal gerekse yazılımsal olarak incelenmiş ve bilgisayar üzerinde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Bu bağlamda bilgisayar kasasından beklenen fayda elde edilmektedir. Bilgisayar monitörü incelendiğinde monitörün sağ alt köşesine yakın bir yerde 1 adet bozuk piksel olduğu görülmüştür. Bu bozuk piksel, farklı renklerde farklı tepkiler vermektedir. Yani olması gereken rengi göstermemektedir. Örneğin ilgili piksel siyah olması gerekirken kırmızı renkte görülmektedir.

Fiat panel diye tabir edilen LCD ya da LED monitörlerin her bir pikselinin 3 adet alt piksel ve bu alt pikselleri çalıştıran elektronik devreler bulunmaktadır. Monitörde görüntü oluşması, bu elektronik devrelerin sürdüğü alt pikseller tarafmdan sağlanmaktadır. Bu devrelerin herhangi birinin arızalı olması durumunda bu pikseli besleyen elektronik devrelerin bir ya da birkaçımn hatalı olduğu sonucuna vanlmıştır. Bu sorunun, üretimden kaynaklandığı kanaatine vanlmıştır. Özellikle fotoğraf ya da görüntü işleme uygulamalarında bozuk piksele denk gelen noktanın gerçek değeri görülmemektedir. Bu hali ile ilgili piksel bozuk olduğundan ürün ayıplı mal olarak kabul edilmekte ve üründen beklenen fayda azalmaktadır.

SONUÇ

Bilgisayar kasasındaki bileşenler sorunsuz çalışmaktadır ve bu üründen beklenen fayda elde edilmektedir. İncelenen monitörde ise bir adet bozuk piksel bulunmaktadır. Bu arıza üretimden kaynaklanmaktadır ve üründen beklenen faydayı azaltmaktadır.  Monitörün bu haliyle ayıplı mal olarak kabul edilmesi kanaatindeyim.

İşbu rapor üç(3) nüsha halinde tarafımdan düzenlenip imzalanmıştır. Mahkemenize saygıyla arz olunur. 22/06/2018

Bilirkişi U.Z.Y. (Bilgisayar Yük. Müh.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Mayıs 2020 12:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.