Bilgisayar Programı Hazırlama Sözleşmesi

Ara 22, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR: 1- … A.Ş. … (İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca Soyadı … (İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca … olarak anılacaktır.) KONU: Hizmet Sözleşmesi uyarınca, …’nin Banka’ya vereceği “Bilgisayar programları yaratma” hizmet ve görevinin şart ve esasları ile yaratılacak Bilgisayar programlarının Hukuki niteliğinin belirlenmesidir. SÖZLEŞME TARİHİ: …/…/… KAPSAM, ŞART VE ESASLAR: 1- … Banka’ya, Hizmet Sözleşmesi uyarınca, 07.06.1995 gün ve 4110 sayılı Kanunla değişik 5846 sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ve özellikle bu kanunun 8/1 maddesi kapsamında; “Genel ve Bankacılık mevzuatı, usul ve teamülleri ile ve işlemleri konusunda, bu ve işlemlerin gereklere uygun hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine yönelik, Bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bilgisayar program hazırlık tasarımları üretmek ve gerekli tüm ihtiyaca cevap verecek bilgisayar programları yaratmak, Yaratılan bu bilgisayar programlarını yüklemek, çalıştırmak, görüntülemek, diğer programlarla ara işlerliğini gerçekleştirmek, hatalarını düzeltmek, gerekli değişiklikleri, düzenlemeleri, uyarlamaları yapmak, yukarıda belirtilen amaca uygun verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi ile veri tabanları oluşturma”, hizmetlerini vererek, (… BANK BİLGİSAYAR PROGRAMI)’nı yaratacaktır. 2- … – BANK’a münhasır olarak yaratılacak işbu sözleşme konusu bilgisayar programının adı “…-BANK BİLGİSAYAR PROGRAMLARI”dır. 3- İşbu sözleşme konusu bilgisayar programının yaratılması karşılığında …’, hizmet sözleşmesi kapsamında ücret ödenecektir. 4- … yaratılan programın tüm source’larını (kaynak kodlarını) ve veri tabanlarını Banka’ya vermekle yükümlüdür. 5- İşbu sözleşme konusu “…-BANK BİLGİSAYAR, PROGRAMLARI”nın, a- hak ile kullanma hak ve ruhsatı, faydalanma hakkı sahibi Banka’dır. b- Fikri hakları da içeren mülkiyeti ile her türlü hak ve selahiyeti ve source’u bankaya aittir. c- İşlenmek suretiyle faydalanma hakkı sahibi bankadır. d- her türlü tasarruf muamelelerinde hak ve selahiyetleri hiçbir kısıtlama olmadan serbestçe kullanma yetkisini haizdir. 6- X , işbu bilgisayar programlarını, source’unu (kaynak kodlarını), veri tabanlarını Bankanın yazılı izni olmadan, kısmen veya tamamen neşr ve ifşa edemez, hangi biçimde olursa olsun reklâm veya ilanlara konu edemez, 3. kişi ve kuruluşlara devredemez, satamaz, kiralayamaz ivazlı ve ivazsız olarak kullandıramaz. 7- tebligat şahıslarına yapılmış addolunur. 10- İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. İşveren Vekili                                                                                                                                                                                                                  Personel  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.