Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Bilgisayar Programı Hazırlama Sözleşmesi

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR: 1- … A.Ş. … (İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca Soyadı … (İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca … olarak anılacaktır.) KONU: Hizmet Sözleşmesi uyarınca, …’nin Banka’ya vereceği “Bilgisayar programları yaratma” hizmet ve görevinin şart ve esasları ile yaratılacak Bilgisayar programlarının Hukuki niteliğinin belirlenmesidir. SÖZLEŞME TARİHİ: …/…/… KAPSAM, ŞART VE ESASLAR: 1- … Banka’ya, Hizmet Sözleşmesi uyarınca, 07.06.1995 gün ve 4110 sayılı Kanunla değişik 5846 sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ve özellikle bu kanunun 8/1 maddesi kapsamında; “Genel ve Bankacılık mevzuatı, usul ve teamülleri ile ve işlemleri konusunda, bu ve işlemlerin gereklere uygun hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine yönelik, Bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bilgisayar program hazırlık tasarımları üretmek ve gerekli tüm ihtiyaca cevap verecek bilgisayar programları yaratmak, Yaratılan bu bilgisayar programlarını yüklemek, çalıştırmak, görüntülemek, diğer programlarla ara işlerliğini gerçekleştirmek, hatalarını düzeltmek, gerekli değişiklikleri, düzenlemeleri, uyarlamaları yapmak, yukarıda belirtilen amaca uygun verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi ile veri tabanları oluşturma”, hizmetlerini vererek, (… BANK BİLGİSAYAR PROGRAMI)’nı yaratacaktır. 2- … – BANK’a münhasır olarak yaratılacak işbu sözleşme konusu bilgisayar programının adı “…-BANK BİLGİSAYAR PROGRAMLARI”dır. 3- İşbu sözleşme konusu bilgisayar programının yaratılması karşılığında …’, hizmet sözleşmesi kapsamında ücret ödenecektir. 4- … yaratılan programın tüm source’larını (kaynak kodlarını) ve veri tabanlarını Banka’ya vermekle yükümlüdür. 5- İşbu sözleşme konusu “…-BANK BİLGİSAYAR, PROGRAMLARI”nın, a- hak ile kullanma hak ve ruhsatı, faydalanma hakkı sahibi Banka’dır. b- Fikri hakları da içeren mülkiyeti ile her türlü hak ve selahiyeti ve source’u bankaya aittir. c- İşlenmek suretiyle faydalanma hakkı sahibi bankadır. d- her türlü tasarruf muamelelerinde hak ve selahiyetleri hiçbir kısıtlama olmadan serbestçe kullanma yetkisini haizdir. 6- X , işbu bilgisayar programlarını, source’unu (kaynak kodlarını), veri tabanlarını Bankanın yazılı izni olmadan, kısmen veya tamamen neşr ve ifşa edemez, hangi biçimde olursa olsun reklâm veya ilanlara konu edemez, 3. kişi ve kuruluşlara devredemez, satamaz, kiralayamaz ivazlı ve ivazsız olarak kullandıramaz. 7- Personel Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.