Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Elektrik Şirketinden Kayıp Kaçak Bedelini Öğrenme Dilekçesi

Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Elektrik Şirketinden Kayıp Kaçak Bedelini Öğrenme


 

… ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                  

 

Kurumunuzun            abone numarasına sahip müşterisi              nin vekili bulunmaktayım. Kurumunuz ile müvekkil  arasında elektrik kullanımı hizmetinin ücret karşılığında sağlanmasına ilişkin bir sözleşme yapılmış bulunmaktadır. Sözleşme ilişkisinin devamı boyunca “kayıp kaçak bedeli”, “dağıtım bedeli”, “iletim bedeli” ve  “sayaç okuma bedeli” şeklinde haksız borç yaratılarak, müvekkil şirketin faturasına bu bedeller yansıtılmış ve müvekkil şirketten tahsil edilmiştir. Kurumunuzun bu uygulaması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. maddesine göre haksız şart sayılmaktadır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2014/7090 E. 2014/13588 K. Sayılı ve 20.10.2014 tarihli kararı uyarınca da bu bedellerin elektrik abonelerinden tahsil edilemeyeceğine hükmedilmiştir. Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarihli ve 2013/7-2454 E. 2014/679 K. Numaralı kararı ile “nihai tüketici olan vatandaşın faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin hangi miktarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi….şeffaflık ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır.”  

Bu sebeplerle 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında;  yargı yoluyla iadesini talep edeceğimiz söz konusu haksız bedellerin sözleşme süresindeki her fatura dönemi için ne kadar kesildiğinin tespitini isteme gereği doğmuştur.  4982 sayılı kanunun 5. Ve 11. Maddeleri uyarınca kurumunuza 15 günlük süre içinde bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiştir. Dilekçemizi kurumunuza iletmeme müteakip 15 günlük yasal süre içerisinde aşağıda belirtilen adrese, yazılı cevabınızı iadeli taahhütlü olarak göndermenizi arz ve talep ederim.

  

 

 

 

 

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.