Bir Sayfa Seçin

Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Elektrik Şirketinden Kayıp Kaçak Bedelini Öğrenme Dilekçesi

Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Elektrik Şirketinden Kayıp Kaçak Bedelini Öğrenme


 … ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                  

Kurumunuzun            abone numarasına sahip müşterisi              nin vekili bulunmaktayım. Kurumunuz ile müvekkil  arasında elektrik kullanımı hizmetinin ücret karşılığında sağlanmasına ilişkin bir sözleşme yapılmış bulunmaktadır. Sözleşme ilişkisinin devamı boyunca “kayıp kaçak bedeli”, “dağıtım bedeli”, “iletim bedeli” ve  “sayaç okuma bedeli” şeklinde haksız borç yaratılarak, müvekkil şirketin faturasına bu bedeller yansıtılmış ve müvekkil şirketten tahsil edilmiştir. Kurumunuzun bu uygulaması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. maddesine göre haksız şart sayılmaktadır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2014/7090 E. 2014/13588 K. Sayılı ve 20.10.2014 tarihli kararı uyarınca da bu bedellerin elektrik abonelerinden tahsil edilemeyeceğine hükmedilmiştir. Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarihli ve 2013/7-2454 E. 2014/679 K. Numaralı kararı ile “nihai tüketici olan vatandaşın faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin hangi miktarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi….şeffaflık ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır.”  

Bu sebeplerle 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında;  yargı yoluyla iadesini talep edeceğimiz söz konusu haksız bedellerin sözleşme süresindeki her fatura dönemi için ne kadar kesildiğinin tespitini isteme gereği doğmuştur.  4982 sayılı kanunun 5. Ve 11. Maddeleri uyarınca kurumunuza 15 günlük süre içinde bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiştir. Dilekçemizi kurumunuza iletmeme müteakip 15 günlük yasal süre içerisinde aşağıda belirtilen adrese, yazılı cevabınızı iadeli taahhütlü olarak göndermenizi arz ve talep ederim.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız