Bilgi edinme dilekçe örneği

Ara 6, 2020 | Genel Yazılar

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEPTE BULUNAN:

VEKİLİ                        :

TALEP KONUSU        : 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince müvekkilimin taşınmazı hakkında bilgi edinme talebimizden ibarettir.

TALEP            :

Müvekkilimin maliki ve hissedarı olduğu … ili, Osmangazi İlçesi, ……………. Mahallesi, ……………….. Caddesi üzerinde bulunan,……………… pafta, ………….. parselde kayıtlı bulunan taşınmazdan, …………………. Caddesinin bir bölümünü/devamını oluşturan asfalt dökülmüş yol geçmektedir. Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki hususlar hakkında tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini talep etmekteyiz.

  1. Yukarıda bilgileri verilmiş olan taşınmazdan, yol (şimdiki adı ……………………. Caddesi, önceki adı Köprübaşı Sokağı), ilk kez gün/ay/yıl olarak hangi tarihte geçmiştir?
  • Yukarıda bilgileri verilmiş olan taşınmazdan geçmekte olan yol için, ilk kez asfalt döküldükten sonra, bu taşınmaz üzerinde herhangi bir yol genişletme çalışması yapılmış mıdır? Yapıldı ise gün/ay/yıl olarak hangi tarihlerde yol genişletme çalışmaları yapılmıştır?
  • Yukarıda bilgileri verilmiş olan taşınmaz üzerine 2003 yılında yapılan ……………………. Parkı, gün/ay/yıl olarak hangi tarihte fiilen kaldırılmıştır?

Yukarıda hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin tarafımıza verilmesini 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi[1]  ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 5. maddesi[2] gereğince talep ediyoruz. Gereği vekâleten saygıyla arz ve talep olunur.

…………………………………. verilmek üzere, adlî sicil sorgulama sonucunun tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/20…

Adı ve Soyadı

 Açık Kimliği:

T.C. Kimlik No:……………………………………………………………..
Soyadı:……………………………………………………………..
Adı:……………………………………………………………..
Baba Adı:……………………………………………………………..
Ana Adı:……………………………………………………………..
Doğum Yeri:……………………………………………………………..
Doğum Tarihi:……………………………………………………………..
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer  (İli-İlçesi)    :……………………………………………………………..

Önemli Not:

Dilekçe ile birlikte nüfus cüzdanı aslını ibraz etmek zorunludur.


[1] Avukatlığın amacı

 Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. (Değişik : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

[2] Bilgi verme yükümlülüğü

Madde 5- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.