Beraat Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi

Şub 9, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Müdafisi olduğunuz müvekkilinizin ceza davasından beraat etmesi durumunda avukatı olarak sizin lehinize “vekalet ücreti”ne hükmedilir.  Bu vekalet ücretini ilgili kurumdan talep etmek için aşağıdaki şekilde bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Ceza avukatı Saim İNCEKAŞ’ın ele aldığı “beraat durumunda vekalet ücreti talebi dilekçesi” aşağıdaki gibidir.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE


ESAS NO​:
KARAR NO​: 

KARAR TALEBİNDE
BULUNAN SANIK​​​:
MÜDAFİİ​​​​: Av.
​​​ 

D. KONUSU​​ ​: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.10.2008 tarihli yazısı ve atıfta bulunduğu Yarıgıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31/10/2007 tarih ve 2007/8355-7699 sayılı içtihadı uyarınca beraat eden sanık lehine vekalet ücreti tayini hususunda ek karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR​​​​:

​​1.Mahkemenizin ………. karar sayılı kararı ile müvekkilim sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Ancak mahkemenizce hüküm kurulurken beraat eden ve kendisini avukatla temsil eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

​2.Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Ceza Davalarında Ücret” başlığını taşıyan 13. Maddesinin son fıkrasında “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” denilmektedir. Müvekkilim de mahkemenizde görülen davada beraat etmiştir. Bu nedenle lehimize vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

​3.Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 03/12/2007 tarih, 2007/9222 esas ve 2007/8495 karar sayılı kararında yerel mahkeme kararını “beraat eden ve kendilerini vekille temsil ettiren sanıklar yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son madde ve fıkrası uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi”ni bir bozma nedeni saymıştır. Aynı şekilde Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 25.02.2008 tarih, 2007/13484 Esas – 2008/1110 Karar sayılı kararı, 4. Ceza Dairesi’nin 17.09.2008 tarih, 2008/862 Esas -2008/16994 Karar sayılı, 9. Ceza Dairesi’nin 01.02.2011 tarih, 2009/3203 Esas – 2011/612 Karar sayılı ilamları ile de beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği belirtilmiştir.

​4.Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü de yukarıda belirttiğimiz yönde görüş bildirmektedir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Ek’te sunmuş olduğumuz yazısında vekalet ücreti konusunda mahalli mahkemeden ek karar alınabileceği belirtilmiştir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 20.11.2008 tarihli Beyoğlu 2.ACM 2008/36 K. dosyası yazısı ile “Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31.10.2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı ilamında da belirtildiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2007 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5. maddesi gereğince beraat eden sanıklar yararına vekalet ücreti tayin olunması gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmemiş ise de bu hususta mahalli mahkemesinden alınacak ek kararla meselenin halli mümkün bulunduğundan anılan karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir.” görüşünü benimsemiştir.

​5.Danıştay içtihatlarına göre de beraat eden sanık lehine avukatı varsa vekalet ücretine hükmedilmelidir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son maddesinin iptali için açılan davada Danıştay 8. Dairesinin 06/03/2009 tarih, 2008/128 karar ve 2009/1567 karar sayılı kararı ile beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına ve hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesinde hukuka aykırılık olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar vermiştir.

​6. Benzer şekilde, beraat ettiği halde lehine vekalet ücretine hükmedilmeyen müvekkillerimiz için yaptığımız ek karar başvuruları kabul edilmiş ve ek karar ile vekalet ücretine hükmedilmiştir. Örneğin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/139 esas ve 2012/240 karar sayılı kararı ile verilen ek kararla vekalet ücretine hükmedilmiştir (ek’te sunulmuştur).

NETİCE VE TALEP​​: Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı; müvekkilim sanık …………………… beraat ettiği ve kendisini vekille temsil ettirdiğinden ek bir kararla lehimize maktu vekâlet ücretine karar verilmesini arz ve talep ederim.
​Saygılarımızla…

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.