Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -1-

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İstanbul Anadolu … Asliye Ceza mahkemesinin 2018/.. esas 2018/… karar ve 04.01.2019 tarihinde kesinleşen ilamı gereğince sanık … lehine mahkemenin beraat hükmünde açıklanan 2180,00 TL maktu vekalet ücretini almak istiyorum. Dilekçem ekinde sunmuş olduğum evraklarım ile birlikte gerekli ödemenin tarafıma yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22.02.2019

                                                                                              Av.

Dilekçe ekleri :

1-mahkeme kararı

2-kesinleşme şerhi

3- vekaletname

4-serbest meslek makbuzu

5- evrak asıllarının birer sureti

Av.

Tc kimlik no:

Vakıfbank İstanbul Kadıköy Şubesi

İban:

Hesap sahibi:

İrtibat tel no: 

Büro: 

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -2-

T.C.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na

………….. Asliye Ceza Mahkemesi “tarafından 2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı yargılama neticesinde, müvekkil sanık …………….’nin atılı suçtan beraatine karar verilmiştir. Beraat kararı gereğince, müvekkil lehine 2.180,00TL vekalet ücretine hükmolunmuştur. Karar 28/12/2018 tarihinde kesinleşmiştir.

 Ekte sunmuş olduğumuz serbest meslek makbuzuna ve kesinleşme şerhli onaylı mahkeme ilamına istinaden 2.180,00 TL vekalet ücretinin ahzukabz yetkisini içeren vekaletnameye istinaden aşağıda bilgileri verilen banka hesabına ödenmesini Başsavcılığınızdan arz ve talep ederim.02/01/2019

                                                                                                                                              ALACAKLI SANIK VEKİLİ
                                                                                                                                                 

HESAP BİLGİLERİ:
Vakıfbank …………………………..
IBAN NO: ……………………

EKLER:
– …………… Asliye Ceza Mahkemesi  2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı ilam
– …………… Asliye Ceza Mahkemesi  2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı ilam kesinleşme şerhi
Serbest Meslek Makbuzu
– Vekaletname sureti

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi -3-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER BÜROSUNA

Gönderilmek Üzere

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖN BÜROSU’NA

 

KONU : Vekalet Ücreti Tahsili Hakkında

 

….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….. Esaslı ve …. Karar numaralı dosyasında …. T.C kimlik numaralı ….. isimli müvekkil hakkında Beraat kararı verilmiş olup, müvekkil adına kanuni vekalet ücretine hükmedilmiştir. İlgili karar üst mahkemeye başvurulmadan kesinleşmiştir.  Hükmedilen kanuni vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesini arz ve talep ediyoruz.12.06.2019

EKLER :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1-Aslı gibidir onaylı vekaletname örneği

2-Mahkeme kararı ve Kesinleşme şerhleri

BANKA Adı       :

Banka Şubesi   :

İban No             :

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -4-

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İDARİ İŞLER BÜROSU’NA

 Aşağıda mahkeme ve dosya numarası belirtilen dosyadan müvekkil X hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, müvekkil adına kanuni vekalet ücretine hükmedilmiştir. İlgili dosya temyiz edilmeden kesinleşmiştir. X 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/105 E. ve 2019/X. Sayılı dosyasında sanık yararına hükmedilen vekalet ücretinin aşağıda belirtilmiş olan hesaba yatırılmasını müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 Sanık Müdafii

                                                                                     Avukat 

 

Ekler: 1) X 8. Asliye ceza Mahkemesi’nin 2017/X. ve 2019/X. Sayılı dosyasının Gerekçeli kararı ve Kesinleşme Şerhi

2) Serbest Meslek Makbuzu

3) Aslı Gibidir Onaylı Vekaletname Sureti

BANKA HESABI BİLGİLERİ

  • VAKIFBANK
  • IBAN:TR
  • HESAP NO:
  • HESAP SAHİBİ ADI:
  • TEL:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın