Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -1-

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE

İstanbul Anadolu … Asliye Ceza mahkemesinin 2018/.. esas 2018/… karar ve 04.01.2019 tarihinde kesinleşen ilamı gereğince sanık … lehine mahkemenin beraat hükmünde açıklanan 2180,00 TL maktu vekalet ücretini almak istiyorum. Dilekçem ekinde sunmuş olduğum evraklarım ile birlikte gerekli ödemenin tarafıma yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22.02.2019

Av.

Dilekçe ekleri :

1-mahkeme kararı

2-kesinleşme şerhi

3- vekaletname

4-serbest meslek makbuzu

5- evrak asıllarının birer sureti

Av.

Tc kimlik no:

Vakıfbank İstanbul Kadıköy Şubesi

İban:

Hesap sahibi:

İrtibat tel no:

Büro:

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -2-

T.C.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na

………….. Asliye Ceza Mahkemesi “tarafından 2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı yargılama neticesinde, müvekkil sanık …………….’nin atılı suçtan beraatine karar verilmiştir. Beraat kararı gereğince, müvekkil lehine 2.180,00TL vekalet ücretine hükmolunmuştur. Karar 28/12/2018 tarihinde kesinleşmiştir.

Ekte sunmuş olduğumuz serbest meslek makbuzuna ve kesinleşme şerhli onaylı mahkeme ilamına istinaden 2.180,00 TL vekalet ücretinin ahzukabz yetkisini içeren vekaletnameye istinaden aşağıda bilgileri verilen banka hesabına ödenmesini Başsavcılığınızdan arz ve talep ederim.02/01/2019

ALACAKLI SANIK VEKİLİ

HESAP BİLGİLERİ:
Vakıfbank …………………………..
IBAN NO: ……………………

EKLER:
– …………… Asliye Ceza Mahkemesi  2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı ilam
– …………… Asliye Ceza Mahkemesi  2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı ilam kesinleşme şerhi
– Serbest Meslek Makbuzu
– Vekaletname sureti

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi -3-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER BÜROSUNA

Gönderilmek Üzere

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖN BÜROSU’NA

KONU : Vekalet Ücreti Tahsili Hakkında

….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….. Esaslı ve …. Karar numaralı dosyasında …. T.C kimlik numaralı ….. isimli müvekkil hakkında Beraat kararı verilmiş olup, müvekkil adına kanuni vekalet ücretine hükmedilmiştir. İlgili karar üst mahkemeye başvurulmadan kesinleşmiştir.  Hükmedilen kanuni vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesini arz ve talep ediyoruz.12.06.2019

EKLER :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1-Aslı gibidir onaylı vekaletname örneği

2-Mahkeme kararı ve Kesinleşme şerhleri

BANKA Adı       :

Banka Şubesi   :

İban No             :

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -4-

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İDARİ İŞLER BÜROSU’NA

Aşağıda mahkeme ve dosya numarası belirtilen dosyadan müvekkil X hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, müvekkil adına kanuni vekalet ücretine hükmedilmiştir. İlgili dosya temyiz edilmeden kesinleşmiştir. X 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/105 E. ve 2019/X. Sayılı dosyasında sanık yararına hükmedilen vekalet ücretinin aşağıda belirtilmiş olan hesaba yatırılmasını müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim.

Sanık Müdafii

Avukat

Ekler: 1) X 8. Asliye ceza Mahkemesi’nin 2017/X. ve 2019/X. Sayılı dosyasının Gerekçeli kararı ve Kesinleşme Şerhi

2) Serbest Meslek Makbuzu

3) Aslı Gibidir Onaylı Vekaletname Sureti

BANKA HESABI BİLGİLERİ

  • VAKIFBANK
  • IBAN:TR
  • HESAP NO:
  • HESAP SAHİBİ ADI:
  • TEL:

Beraat Vekalet Ücreti Talebi -5-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ADANA X Mahkemesinin ……./…………Esas ……../………….. Karar ve  …………./………/…………… Tarihinde kesinleşen ilamı gereğince, sanık …………………………………………… lehine mahkemenin beraat hükmünde açıklanan ……………………………..TL maktu vekalet ücretini almak istiyorum.Dilekçem ekinde sunmuş olduğum evraklarım ile birlikte gerekli ödemenin tarafıma yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ………../………./…………

Adı Soyadı :

İmza :

Dilekçe Ekleri :

1-Mahkeme Kararı (Her bir sayfasının mahkemeden aslı gibidir kaşesi olmalıdır.)

2-Kesinleşme Şerhi (Mahkemenin aslı gibidir kaşesi olmalıdır)

3-Vekaletname (Ahzu kabz yetkisi içerir olmalı , Av’ın kendisinin İsim Soyisim , Aslı gibidir , İmzasının olması gereklidir.)

4-Serbest Meslek Makbuzu

5-Evrak Asılları ve asılların birer suretleri

T.C. Kimlik No :

Banka Adı:

Şubesi :

Şube Kodu ve İban No :

İrtibat Telefonu :

Cep :

Büro :

Savcılıktan Beraat Sebebiyle Vekalet Ücreti Talebi -6-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEP EDEN             :

VEKİLİ                        :

KONU                         : X . Ağır   Ceza Mahkemesi’nin ……… Esas ……….. Karar   ……………. tarihli asıl karar …………. Tarihli ek karar  sayılı kararında beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren müvekkilimiz yararına hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkil İbrahim TÜM    hakkında yapılan yargılama sonucunda, X Ağır   Ceza Mahkemesi’nin ……….. tarihli  ………. Esas  …… Karar sayılı kararı ile beraat kararı verilmiş; verilen beraat kararı istinaf edilmeksizin  kesinleşmiştir. Mahkemenin gerekçeli kararının ve kesinleşme şerhinin onaylı örneklerini ekte sunuyoruz. (Ek-1)

Müvekkilimiz hakkında verilen karar ……………..  tarihinde kesinleştiğinden hazine aleyhine hükmedilen avukatlık ücretinin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

Bu sebeple hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi için X  adına kayıtlı İş Bankası X Şubesinin X İBAN numaralı hesabına ödemelerin aktarılması için iş bu dilekçeyi yazma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, X Ağır   Ceza Mahkemesi’nin  ……….  tarihli, ………….    Esas ve ……….. Karar sayılı kararı ile müvekkilimiz hakkında verilen ve kesinleşen beraat hükmü gereğince hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin X adına kayıtlı İş Bankası X Şubesinin …………………. İBAN numarasına ödenmesini talep ederiz. tarih

Talep Eden Vekili

EKLER                       :

Ek-1: X Ağır  Ceza Mahkemesi’nin  …..  tarihli, ……..   Esas ve ………..  sayılı kararı onaylı örneği ve X tarihli ek kararı

Ek-2: : X Ağır  Ceza Mahkemesi’nin  X  tarihli, X   Esas ve X sayılı kararının kesinleştirme şerhi

Ek-3: Onaylanmış vekaletname örneği

Ek-4: Vekalet harcı makbuzu

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 5 Ağustos 2020 13:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.