Belirsiz Alacak Davası Nedir? – H.M.K.

Ara 9, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Belirsiz Alacak Davası Ne Demektir

Belirsiz alacak davası ne anlama gelmektedir? Belirsiz alacak davası HMK’da nasıl tanımlanmıştır ve hangi durumlarda belirsiz alacak davası açılır? Bu sorularınıza cevap olarak makalemizde belirsiz alacak davasına ele aldık.

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

Alacak ya da tazminat davası açmak konumunda bulunan davacı tarafın, davayı açacağı tarihte, tazminat ve alacağının miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesi kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, davacı taraf, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle ‘Belirsiz Alacak’ davası adıyla davasını açabilir. (HMK md.107/1).

Örneğin haksız fillerden doğan tazminat davalarında talep olunabilecek maddi tazminatın miktar ve değer olarak önceden kesin ve tam olarak belirlenmesi mümkün olamayacağı gibi, manevi tazminat miktar ve değerinin de önceden belirlenmesi olanaksızdır. Çünkü manevi tazminatta miktar, hâkimin takdirine bağlıdır.

Bu sebeple, haksız fiiller başta olmak üzere, her tür hukuk ihlâllerinden ve sözleşmeye aykırılık iddialarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, nitelik itibariyle ‘Belirsiz Alacak’  davalarıdır. Belirsiz alacak davası dilekçesinde hususlar bu şekilde belirtilir.

Açılan davada karşı tarafın verdiği bilgi veya Tahkikat evresindeki usûli işlem ve tasarruflar sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda, davacı taraf, iddianın genişletilmesi yasağına bağlı olmaksızın- davasını açarken belirtmiş bulunduğu talebini arttırabilir (HMK md. 107/2).

Davacı, kısmi eda davasını(belirsiz alacak) açabildiği hallerde, ‘Tespit Davası’ da açabilir. Bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir (HMK md. 107/3).

6100 Sayılı HMK ile getirilen yeni düzenlemeye göre, alacaklı taraf, sadece “Eda Davası” veya sadece “Tespit Davası” veyahut “Kısmi Eda Davası” ile birlikte “Külli Tespit Davası” açabilme imkânlarına sahiptir.

Bir davanın açılması ile doğan maddi ve şekli hukuk sonuçları, (zamanaşımının kesilmesi vb.) tespit davalarında da geçerlidir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.