Belirsiz Alacak Davası Nedir? – H.M.K.

Belirsiz Alacak Davası Ne Demektir

Belirsiz alacak davası ne anlama gelmektedir? Belirsiz alacak davası HMK’da nasıl tanımlanmıştır ve hangi durumlarda belirsiz alacak davası açılır? Bu sorularınıza cevap olarak makalemizde belirsiz alacak davasına ele aldık.

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

Alacak ya da tazminat davası açmak konumunda bulunan davacı tarafın, davayı açacağı tarihte, tazminat ve alacağının miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesi kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, davacı taraf, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle ‘Belirsiz Alacak’ davası adıyla davasını açabilir. (HMK md.107/1).

Örneğin haksız fillerden doğan tazminat davalarında talep olunabilecek maddi tazminatın miktar ve değer olarak önceden kesin ve tam olarak belirlenmesi mümkün olamayacağı gibi, manevi tazminat miktar ve değerinin de önceden belirlenmesi olanaksızdır. Çünkü manevi tazminatta miktar, hâkimin takdirine bağlıdır.

Bu sebeple, haksız fiiller başta olmak üzere, her tür hukuk ihlâllerinden ve sözleşmeye aykırılık iddialarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, nitelik itibariyle ‘Belirsiz Alacak’  davalarıdır. Belirsiz alacak davası dilekçesinde hususlar bu şekilde belirtilir.

Açılan davada karşı tarafın verdiği bilgi veya Tahkikat evresindeki usûli işlem ve tasarruflar sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda, davacı taraf, iddianın genişletilmesi yasağına bağlı olmaksızın- davasını açarken belirtmiş bulunduğu talebini arttırabilir (HMK md. 107/2).

Davacı, kısmi eda davasını(belirsiz alacak) açabildiği hallerde, ‘Tespit Davası’ da açabilir. Bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir (HMK md. 107/3).

6100 Sayılı HMK ile getirilen yeni düzenlemeye göre, alacaklı taraf, sadece “Eda Davası” veya sadece “Tespit Davası” veyahut “Kısmi Eda Davası” ile birlikte “Külli Tespit Davası” açabilme imkânlarına sahiptir.

Bir davanın açılması ile doğan maddi ve şekli hukuk sonuçları, (zamanaşımının kesilmesi vb.) tespit davalarında da geçerlidir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.