Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

Bir taraftan ……………………………………………………..………. adresinde mukim ……………………………………………………………………. (kısaca “İşveren”) ile diğer taraftan                                           …………………………………………………………………..………… adresinde mukim …………………………………………………………. (kısaca “Çalışan”) arasında aşağıdaki  koşullarla  bir hizmet sözleşmesi hazırlanmıştır.

2.ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Çalışan

Çalışan, görevini İşveren’in Yönetmelikleri ve İç düzenlemeleri içinde, dikkat, özen ve bağlılıkla, zamanında doğru ve verimli şekilde yerine getirmek, İşveren’ in  yararlarını korumak zorundadır.

İşveren’in Yönetmelik ve İç Düzenlemeleri

Çalışan, halen yürürlükte bulunan, bundan sonra yürürlüğe girecek olan, İşveren’in Yönetmeliklerini, İç Düzenlemelerini okuyup aynen uymak zorundadır.

Sır Saklama

Çalışan; müşterilerine ait sırları saklama yükümlülüğünün bulunduğunu ve aykırı davranışın cezayı gerektirdiğini bilmekte ve bu maddeye uygun hareket etmeyi kabul  etmektedir.

Başka İşte Çalışmama

Çalışan, gerek izin süresünce, gerek tatil günlerinde, gerekse günlük çalışma bitiminden sonra, ücretli veya ücretsiz başka bir işte çalışamayacağı gibi, her hangi bir iş de yapamayacaktır.

İyi Kullanma:

Çalışan, iş gereği kendisine teslim edilecek demirbaş eşyayı iyi korumak, dikkatle kullanmakla yükümlüdür.

Fazla Çalışma

Çalışan, gerektiğinde İşveren yöneticilerinin talebi doğrultusunda fazla çalışma yapmayı önceden kabul etmiştir.

Çalışma Süresi

İşbu sözleşme, taraflar arasında deneme süresi dahil (…..) aylık süre için akdedilmiştir.

3.İŞVEREN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Ücret ödeme yükümlülüğü

Çalışanın, emsallerine uygun olarak, performansı  esas alınarak arttırılmak üzere, başlangıç olarak    ………………..  brüt yıllık ücret verilecektir.

Performansa bağlı yan ödemeler

İşveren tarafından saptanacak yan ödemeler, Çalışan’ın görevine, performansına ve İşveren’in belirleyeceği genel personel politikası esaslarına göre verilecektir.

4.YASAL OTURMA YERİ

 

Çalışanın yukarıdaki adresine, değişikliği bildirmediği takdirde, yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılacaktır.

5.DENEME SÜRESİ

 

Taraflar çalışanın işe başladığı tarihten itibaren 1 aylık deneme süresi olduğunu kabul ederler. Deneme süresi içinde, gerek şirket ve gerekse çalışan, herhangi bir tazminatla yükümlüherBelge.com olmaksızın akdi tek taraflı feshedebilirler.

6.SON HÜKÜM

Bu sözleşme  …./…./……    tarihinde imzalanmıştır.

İŞVEREN VEKİLİ                                                                                                                                                ÇALIŞAN

Adana İşçi-İşveren Avukatı Saim İNCEKAŞ

UNVANI        : ………………….                                                                                              ADI SOYADI : ……………………

İMZASI          : ……………………                                                                                          İMZASI           : ……………………

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.