Belediyeyi Yıkım Kararını Yerine Getirmemesi Nedeniyle Savcılığa Şikayet Dilekçesi

May 29, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Belediyeyi Yıkım Kararını Yerine Getirmemesi Nedeniyle Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

ŞİKAYETÇİ               :

ŞÜPHELİ                    : …….. Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü

                                        …….. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

                                              

SUÇ                              : X Belediyesinin X tarih ve X Karar Numaralı kararında belirtilen süre içerisinde şüpheliler veya gerekli idari birimler tarafından yıkım işleminin gerçekleştirilmemesi.

SUÇ TARİHİ              : 

KONU                          : Şüphelilerin eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması talebimizi içeren dilekçemizdir.

OLAYLAR                 :   

Ekte sunmuş olduğumuz; X A.Ş.’nin X tarih ve X rapor numaralı Ekspertiz raporu incelendiğinde bina çatısına ek çatı yapımı gerçekleştirilmesinden sonra su birikintilerinin, yağmur sularının kullanmakta olduğum daireme sızdığının tespiti yapılmıştır. Sigorta şirketi tarafından yapılan hasar değerlendirmesinde sigortalı dairenin bulunduğu bina yan taraf bina üstü çatısının yapılması ve izolasyon tedbirlerinin alınmaması sonucu sızan sudan dolayı hasarın meydana geldiğini bu sebeple de hasarın giderilebilmesi için X TL hasar tutarı hesaplamıştır.

Bu miktar sigorta şirketi tarafından tarafıma verilmiştir. Daha sonra sigorta şirketi yapmış olduğu araştırma sonucunda hasarın meydana gelmesine sebebiyet veren kişilerden bu miktarı rücu etmiştir. Yaşamış olduğum mağduriyet sebebiyle bu durumu ……… Belediyesi Başkanlığına bildirdim. ……….. Belediyesi Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından X tarihinde yapılan incelemelerde teras katında ilave müştemilat yapıldığı, çatısına yeterli su giderinin verilmediği, yağmur sularının alt katlara sızdığının tespiti yapılmıştır. Ayrıca aykırı imalatın 10 gün içinde yıkılmasını aksi takdirde İmar Kanunun 32. Maddesi gereği idari para cezası kesileceği ve ……… Belediyesi Encümen kararıyla yıkım kararı alınacağı hususu taraflara bildirilmiştir.

Belediye ekiplerince taraflara verilen 10 günlük süre içerisinde yıkım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Bu süre zarfında evimin içerisine su birikintileri, yağmur suları sızmaya devam etmiş duvarlarda kabarma, nem ve küf gibi sorunlar yaşanmıştır.

Ayrıca taraflarca yıkım işleminin yapılmaması üzerine ………… Belediyesi Encümen Kararı (X Karar Tarihli 40 Karar No’lu kararı) ile belediyenin bilgisi ve izni dışında ruhsatsız yapının ilgililere tanınan süre içinde aykırılığın düzeltilmemesi sebebiyle yapının 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince yıkılması kararı alınmıştır.

Bu karar ifası için Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ancak ilgili birimler yıkım işlemini gerçekleştirmemek için çeşitli bahaneler üretmektedir. X tarihinde alınmış olunan yıkım kararının belediyenin ilgili birimlerince bu zamana kadar yerine getirilmemesi sebebiyle yaşamakta olduğum mağduriyet daha da artmıştır.

Bu sebeple; hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme götüren veya üstünün yasaya göre verdigi buyrukları geçerli bir neden olmadan yapmayan kişi hakkında Tck ilgili madde uyarınca cezalandırılmasını talep ederim.

 

HUKUKİ NEDENLER ve DELİLLER: ……. Belediye Başkanlığı’nın X tarih ve 40 no’lu kararı, ekli fotoğraf, X Sigorta A.Ş.’nin X tarih ve X rapor numaralı Ekspertiz raporu, tanık beyanları, T.C.K, CMUK, ve ilgili yasal düzenlemeler.

NETİCE VE TALEP           :Yukarıda açıklanan ve hazırlık soruşturması esnasında resen tespit olunacak nedenlerle;şüphelilerin T.C.K’nın ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmasını teminen hakkında kamu davası açılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

 

                                                                                        ŞİKAYETÇİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.