Belediye Aleyhine Tazminat Tam Yargı Davası Dilekçesi

Mar 30, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Belediye Aleyhine Tazminat Tam Yargı Davası Dilekçesi

X NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                      : 

VEKİLİ                         :

ADRES                        :                  

DAVALI İDARE : X Belediyesi

ADRES                        :

 

DAVA KONUSU          : Müvekkilimin maliki olduğu taşınmazın, X adresinde bulunan arsa üzerinde yapılan izinsiz temel kazısı nedeniyle X tarihinde yıkılması sonucunda doğmuş bulunan maddi ve manevi zararların ödenmesi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ              : X TL

AÇIKLAMALAR           :

1- Müvekkil  (…), X tarihinden bugüne X adresinde bulunan müstakil binanın malikidir. (Taşınmaza ilişkin tapu senedi ve ilgili evraklar ektedir.)

2- X tarihinde müvekkile ait taşınmazın bitişik nizamında bulunan boş arsa üzerinde temel kazısı ve hafriyat faaliyetine başlanmıştır. Arsa etrafına asılmış olan ilanlardan ve sonradan edindiğimiz bilgilerden anlaşıldığı üzere bu işlemi gerçekleştiren “X Hafriyat & İnşaat” isimli şirkettir.

3- X günü bahsi geçen temel kazısı esnasında müvekkilin maliki bulunduğu bina ve bitişik nizamında bulunan istinat duvarı çökmüştür. 2 katlı bina yıkılırken, istinat duvarının üzerine çökmesi sonucu yine müvekkile ait ” (…) ” plakalı araç da ezilerek pert olmuştur.

4- Çökme sonucu meydana gelen enkaz ve pert durumdaki aracın hasar fotoğrafları ve aracın hasarı ile ilgili sigorta raporları ekte bulunmakla birlikte talep halinde olay anına dair sokakta bulunan MOBESE görüntü kayıtları da tarafımızca Sayın Mahkeme’nize ulaştırılacaktır.

5- Binanın çökmesi sonucunda tesadüf eseri evde kimse bulunmadığından herhangi bir can kaybı meydana gelmemişse de müvekkilin uzun yıllardır ailesi ile birlikte yaşadığı ev yıkılmış, evde bulunan eşyaların tamamına yakını kullanılamaz hale gelmiştir. Yaşanan bu vahim olayın ardından müvekkil ve ailesi aylar boyunca yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmış, barınma sorunu ve ciddi anlamda geçim güçlüğü çekmiştir.

6- Tarafımızca yapılan araştırmalar sonucunda işbu temel kazısının izninin bulunmadığı, kaçak olduğu tespit edilmiştir.

7- Bilindiği üzere, Anayasa’nın 125. Maddesine göre; idare, eylem ve işlemlerinden doğan her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Bu kural, hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir unsurudur. Hukukumuzca esas olan idarenin kusurlu sorumluluğu olsa da, kabul edilen yerleşik düzenlemelere göre kusursuz sorumluluk İdare Hukuku’nda yardımcı nitelikte ikincil bir sorumluluktur. 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde de belirtildiği gibi her türlü inşaat faaliyetlerinde denetimini üstlenilen inşaat ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini aldırmak ilk olarak yapı denetim firmalarının, tüm bu organizasyonun denetimi ise idarenin sorumluluğu altındadır. Bu hususta Danıştay’ın, bayındırlık hizmetlerinin sebep olduğu zararlardan dolayı kusursuz sorumluluk kapsamında idareyi tazminat ödemeye mahkum ettiği çok sayıda örnek kararı bulunmaktadır.

8- Dilekçemize konu olan işbu kazı faaliyetinin izinsiz yapılmasını engelleyecek, bu konuda gerekli önlem ve denetimleri sağlayacak olan taraf idaredir. Müvekkilin uğramış olduğu hak kaybı ve zararları doğuran izinsiz faaliyeti denetleme yükümlülüğü Davalı X Belediyesi’ne aittir.  

9- 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. Maddesine göre, idari eylemlerden doğan zararların tazmini için dava yoluna başvurulmadan önce idareye yazılı başvuru yapılması zorunlu olup, böyle bir başvuru yapılmaksızın tam yargı davası açılması mümkün değildir. İdari eylemden doğan zararın tazmini için yapılan başvurunun idarece kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

10- Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla, tarafımızca İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, 03.09.2017 tarihinde, davalı idareye iadeli posta yoluyla yazılı başvuru yapılmış, ((…)  Barkod nolu 03.09.2017 tarihli PTT Gönderi Belgesi ektedir.) başvuru dilekçemiz davalı idareye 05.09.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. (Bu hususu teyit eden PTT internet sitesinden alınmış “Gönderi Takibi” başlıklı belge ektedir.) Ancak, bu başvurumuza davalı Bahçelievler Belediyesi tarafından 60 günlük yasal süre içerisinde hiçbir cevap verilmeyerek talebimiz zımnen reddedilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, yasal süresi içerisinde işbu tam yargı davasını açma gereği doğmuştur.

 

HUKUKİ DAYANAKLAR   : Anayasa, İYUK, Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmelikleri ve ilgili diğer hukuki mevzuat

DELİLLER                            : Davalı idareye yaptığımız idari başvuru dilekçesi, yıkılan binanın görüntüleri, araca ait kasko ve hasar kayıtları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Davalı İdare X Belediyesi’nin denetim sorumluluğunu yerine getirmemesi ve ihmali ile yapılmış olan izinsiz temel kazısı sonucunda müvekkile ait bulunan binanın çökmesi ve aracın pert hale gelmesi nedeni ile müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla şimdilik, 000,00 TL (yıkılan bina için), 50.000,00 TL (pert olan araba için) maddi ve 100.000,00 TL manevi olmak üzere şimdilik toplam 500.000,00 TL tazminat bedelinin 12.08.2017 tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline,
  • Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına,

karar verilmesini talep ediyoruz.

                                                                                               Saygılarımızla

                                                                                               Davacı vekili

                                                                                  

EKLER: Onaylı vekalet örnekleri ve dilekçede belirtilen ekler

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Belediye Aleyhine Tazminat Tam Yargı Davası Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.