Bedelsiz Senet Kullanma Şikayet Dilekçesi

Şub 18, 2020 | İcra Hukuku

Bedelsiz Senet Kullanma Şikayet Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ          : 

VEKİLİ                  : 

 

ŞÜPHELİLER        :

(BORÇLU)             :

 

SUÇ                      : Nitelikli Dolandırıcılık, bedelsiz senedi kullanma

 

SUÇ TARİHİ           : X (İcra takibinin açılma tarihi)

 

AÇIKLAMALAR :

Daha önceleri müvekkil şikayetçiye ait bulunan, X  parselde kayıtlı bulunan 5 adet gayrimenkulleri X isimli  kişi müvekkilden demir karşılığı almış ancak demirleri teslim edemeyince müvekkil tarafından X Asliye Hukuk Mahkemesi’nin X Sayılı ilamı ile tapu iptal ve tescil davası açılmış ve gayrimenkuller müvekkil adına hükmen tescil edilmiştir.Ancak tapu iptal davası sonuçlanıncaya kadar X anlaşmalı olarak kendi tanıdıklarına haciz koydurmuş ve müvekkil tarafından bu durum dava sona erdiğinde öğrenilmiştir.

Şüphelilerden  X İcra Müdürlüğü’nün……… E. Sayılı dosyasından  ……….’nin gizli ortağı olarak haciz koyduranlar arasındadır. Tapu kayıtları ……………..nin adına kayıtlı iken ………..İcra Müdürlüğü’nün………… E. sayılı dosyasından konulan haciz nedeniyle gayrimenkullerin satışına karar verilmiş ve ……….. İcra Müdürlüğü’nün ……….. Talimat dosyası ile satışa çıkarılmıştır.

Müvekkil şikayetçi bu satışı durdurabilmek için ekte bulunan ……….. tarihli  protokol (EK 1) müvekkil şikayetçi ile   ………. Vekili Av. ………. arasında……………  ‘da düzenlenmiştir. Bu protokol gereğince müvekkil şikayetçi lehtarı şüphelilerden ……… olan  …………….. tarihli …….. TL. bedelli ve ………… tarihli ve …………… TL. bedelli 2 adet senet düzenleyerek, ……….. vekili Av. ………….’a teslim etmiştir.

Senetlerin ödenememesi üzerine şüphelilerden …………. tarafından protokol hükümlerine göre icra takibine devam edilerek satış yapılmış ve satışa çıkarılan 5 adet gayrimenkul dosya alacaklısı olan …….. tarafından toplam …………. TL. sına alınmıştır. 

Sözkonusu satış nedeni ile müvekkil ………… Noterliği’nin  ……. tarih ve ……… yevmiye numaralı ihtarnamesi(EK 2) ile ……..’e ve vekili Av……….’a ihtarname çekerek karşılıksız kalan iki adet senedinin iade edilmesini talep etmiştir. Bu ihtarnamenin kendilerine tebliğ edilmesine rağmen senetler müvekkile iade edilmeyip diğer şüpheli ………….. ‘ya muvazaalı olarak ciro edilmiş ve bu şahıs üzerinden bedelsiz kalan senetler tahsil için ……………….. İcra Müdürlüğü’ nün ………… Esas sayılı dosyası ile işleme konulmuştur.

Davalıların suç teşkil eden eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları için  savcılığınıza suç duyurusunda bulunulması zorunluluğu doğmuştur..

DELİLLER               :

1*  …………. İcra Müdürlüğü’ nün ………  Esas sayılı dosyası

2* ………….. İcra Müdürlüğü’nün …………E. Sayılı dosyası

3* ………….. İcra Müdürlüğü’nün ……….. Talimat dosyası

4* ………….. tarihli  protokol

5*  İhtarname

6*  Bilirkişi İncelemesi,

7* Tanık Beyanları

8*  Yasal ve takdiri her türlü delil

 

SON İSTEK            :Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelilerin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını vekaleten arz vetalep ederim.

                                                                               Şikayetçi Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bedelsiz Senet Kullanma Şikayet Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.