Bir Sayfa Seçin

Bebeğe Takılan Altınlar ve Verilen Hediyeler Kime Aittir?

Bebeğe takılan altın veya her türlü hediye anne ve babanın ortak malı sayılır. Yani anne ve baba bu mallar üzerinde yarı yarıya oranda hak sahibidir.

ÇOCUĞA GETİRİLEN HEDİYE

Eşlerin Çocuğunun doğumu sebebiyle getirilen hediyeler, aileye getirilmiştir. Bu bakımdan da eşlerin paylı mülkiyetine dahildirler.(1)

Av. Saim İNCEKAŞ


Kaynak:

  1. Yargıtay 2. HD, 09.02.1994 Tarih ve E. 1994/5271 K. 1994/358 Sayılı

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Son Güncelleme Tarihi