Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Başvuru Harcı Bütün Talepleri Kapsar-Eşya Bedeli Açıklattırılıp Harç Tamamlanmalıdır – Yargıtay Kararı: E. 2010/5013, K. 2011/6224

Başvuru Harcı Bütün Talepleri Kapsar-Eşya Bedeli Açıklattırılıp Harç Tamamlanmalıdır

Başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün talepleri kapsar. Davacının taşınır eşyalara yönelik talebi ile ilgili nispi peşin harç tamamlattınlmamıştır. Bu konuda, davacıdan talep ettiği taşımr eşyalann cins, nitelik sayı ve bedeli konusunda açıklama yapması istenerek nispi peşin harcı tamamlaması için davacıya süre verilmesi (Harçlar Kanunu m.31-32); tamamladığı takdirde işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 07.04.2011, E. 2010/5013, K. 2011/6224.)

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 12:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.