Başkasına ait taşınmaz için satış vaadi sözleşmesi yapılabilir mi?

Ağu 20, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

Başkasına Ait Taşınmazın Satışının Vaat Edilmesi 

Başkasına ait taşınmaz satış vaadi sözleşmesine konu edilebilir. Yani başkasına ait taşınmaz için satış vaadi sözleşmesi yapmak mümkündür. 

Diyelim ki, satışı vaat edilen taşınmazın sözleşmenin noterde yapıldığı tarihte vaat eden (davalı) kişi adına tapuda kayıtlı olmaması sözleşmenin geçerliliğine etkisi yoktur. Sözleşme tarafları bağlar. Vaat alacaklısının yani davacının kendisine satışı vaat edilen taşınmazın başkasına ait olduğunu sözleşme sırasında bilmesinin de bir etkisi yoktur, başka bir deyişle davacının iyi niyetli olmadığına ilişkin davalı yanın savunmasına itibar edilemez.

Başkasına ait taşınmaz için satış vaadi sözleşmesi yapılabilir mi

Yargıtay Kararı

Taşınmaz mal satış sözleşmesinin geçerli olması için, vaat edenin vaat ettiği taşınmaz malın sahibi bulunması gerekmez. Çünkü bu sözleşme borç doğuran bir akittir ve borç doğuran akitlerin konu yönünden sınırları kanunda gösterilmiştir. Malik olmak ise bu sınırlar içinde yer almamıştır. Satış vaadinde bulunan, satmayı vaat ettiği taşınmaz malın maliki değilse, aleyhine MK 642. maddesine (TMK m. 716) dayanılarak bir ifa davası açılamaz; bu dava imkansızlığı sebebiyle redde mahkumdur. Ancak vaadin yerine getirilmemesi sebebiyle lehine vaat edilen diğer taraf, BK 96, 106, ve 108 (TBK m. 112, 122 ve 125) maddelerine dayanarak eda davası açabileceği gibi, eğer kararlaştırılmışsa cezai şart dahi istemek hakkına haizdir.(Ol gaç, sge, sf. 187); Borçlandırıcı işlem niteliğinde bulunan taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde kural olarak kişisel hak doğar. O nedenle taşınmaza satışı vaat edenin malik olması gerekli değildir. Bir kimse bir başkasının taşınmazı için de satış vaadinde bulunabilir. Mülkiyetini henüz kazanmadığı taşınmaz yönünden de durum böyledir…” (13. HD. 14.12.1981-6350/8132)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.