Başka kadınla yaşayarak evlilik dışı bir çocuk sahibi olma istek durumunda diğer eşe manevi tazminat verilmesini gerektirir- Yargıtay Kararı

Başka kadınla yaşayarak evlilik dışı bir çocuk sahibi olma istek durumunda diğer eşe manevi tazminat verilmesini gerektirir

Davacı koca Türk Medeni Kanununun 166/son maddesine dayalı bu dava için retle sonuçlanan ilk davayı açarak boşanma nedeni yarattığı ve ayrıca eylemli ayrılık döneminde evlilik dışı olarak bir başka kadınla yaşayarak evlilik dışı bir çocuk sahibi olmak suretiyle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinden; boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurludur. Davalı kadının kusurlu bir davranışı kanıtlanamamıştır.Davacı kocanın açıklanan sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı davalı kadının kişilik haklanna saldın niteliğinde olup davalı lehine Türk Medeni Kanununun 174/2. maddedeki manevi tazminat verilmesi koşulları oluştuğu halde; yazılı şekilde bu istemin reddine karar verilmiş olması da isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 18.07.2011, E. 2010/10742, K. 2011/12500.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 18:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.