Başka kadınla ilişkisi olmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir.- Yargıtay Kararı

Başka kadınla ilişkisi olmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Davacı, dava dilekçesinde delil olarak “davalının mahkumiyet” olayına dayanmıştır. Getirtilen İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/36 (bozmadan sonraki 2011/16) esas sayılı dosyası muhtevasından davalının bir başka kadınla ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya (TMK.md. 166/1) karar verilecek yerde “davacının delil bildirmediğinden” bahisle isteğin reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 10.10.2011, E. 2011/12882, K. 2011/15309.)

Başka kadınla ilişkisi olmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın Azeri uyruklu bir kadınla birlikte yaşadığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 03.03.2011, E. 2010/2650, K. 2011/3713.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 13:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.