Başka kadınla ilişkisi olduğuna dair dedikodu çıkmasına sebebiyet vermek cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Başka kadınla ilişkisi olduğuna dair dedikodu çıkmasına sebebiyet vermek cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalının eşine hakaret ettiği ve birlik görevlerini yerine getirmediği, davacının ise eşine hakaret ettiği ve başka kadınla ilişkisi olduğuna dair dedikodu çıkmasına sebebiyet verdiği, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. (Y2HD, 07.06.2011, E. 2010/5652, K. 2011/9976.)

Başka kadınla ilişkisi olduğuna dair dedikodu çıkmasına sebebiyet vermek cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Koca tarafından açılan ve ret ile sonuçlanan ilk davada davacı-davalı kocanın başka bir kadınla ilişkiye girdiği yönünde söylentiler çıkmasına sebep olduğu ve böylece güven sarsıcı davranışlar içine girdiği, kadının ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hususları sabit olmuştur. Ayrılık dönemi içersinde davalı kadına atfı kabil bir kusurun varlığı kanıtlanmış değildir. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmada davalı-davacı (kadm)’m kusursuz kabul edilmesi gerekirken eşit kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak da davalı-davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi doğru olmamıştır. (Y2HD, 26.10.2011, E. 2010/15924, K. 2011/17081.)

Başka kadınla ilişkisi olduğuna dair dedikodu çıkmasına sebebiyet vermek cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, evi terk ettiği ve başka kadınla ilişkisi olduğuna dair söylentilere neden olduğu anlaşılmaktadır. Davalı kadının bir kusuru kanıtlanamamıştır. (Y2HD, 23.02.2011, E. 2010/1702, K. 2011/3121.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

İstinaf Aşamasında Zina İddiasıyla Yeni Dava Açılıp Birleştirme Talep Edilebilir

İstinaf Aşamasında Zina İddiasıyla Yeni Dava Açılıp Birleştirme Talep Edilebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: