Başka kadınla ilişkisi olduğu yolunda yaygın söylentiye yol açacak davranışlarda bulunmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Başka kadınla ilişkisi olduğu yolunda yaygın söylentiye yol açacak davranışlarda bulunmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-karşı davalı kocanın eşini kovduğu ve bir başka kadınla ilişkisi olduğu yolunda yaygın söylentiye yol açacak davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-davacı kadının davasının da kabulüne (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile karşılık davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 08.04.2010, E. 2009/4672, K. 2010/6890.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 13:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.