Başka kadınla birlikte yaşayarak cinsel şiddet uygulayan ve birlik görevlerini yerine getirmeyen eş güven sarsıcı davranışlarda bulunan eşe nazaran daha ziyade kusurludur- Yargıtay Kararı

Başka kadınla birlikte yaşayarak cinsel şiddet uygulayan ve birlik görevlerini yerine getirmeyen eş güven sarsıcı davranışlarda bulunan eşe nazaran daha ziyade kusurludur

Toplanan delillerden davacı-davalı kocanm başka kadınla birlikte yaşadığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği, buna karşılık davalı-davacı kadının da güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı kocanın daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Karşı oy: Kocanın açtığı boşanma davası reddedilmiş, koca bu davayı temyize getirmemiştir. Davalı kadın tarafından açılan karşılık boşanma davası münhasıran zina (TMK. md.161) sebebine dayandığına ve mahkemece de “…kocanm başka bir kadınla yaşadığı sabit görülerek…” bu sebeple boşanma kararı verildiğine göre, artık
kadının kusuru dikkate alınamaz. O nedenle kadın yaranna maddi (TMK.md. 174/1) ve manevi tazminata (TMK.md. 174/2) hükmedilmesi gerekirken bu isteklerin reddedilmesi doğru değildir. Sayın çoğunluğun “kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerektiğine” ilişkin bozma kararma ve diğer bozma sebeplerine katılıyorum. Ne var ki, Dairemizin ilamında “kadının da kusurlu olduğuna” yer verilmesini doğru bulmuyorum. (Y2HD, 26.01.2011, E. 2010/325, K. 2011/1308.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 20:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.