Başka bir sebeple açılan boşanma davasında ıslah usulüne uygun değilse akıl hastalığı nedenine dayalı olarak boşanma kararı verilemez- Yargıtay Kararı

Başka bir sebeple açılan boşanma davasında ıslah usulüne uygun değilse akıl hastalığı nedenine dayalı olarak boşanma kararı verilemez

Dava, Türk Medeni Kanununun 166/l-2.maddesi uyarınca “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedenine dayalı boşanma davası olarak açılmıştır. Her ne kadar davacı vekili son oturumda davayı tavzih ettiklerini; Türk Medeni Kanununun 165.maddesi gereğince “akıl hastalığı” nedenine dayalı olarak boşanmaya karar verilmesini istemiş ve mahkemece akıl hastalığı nedenine dayalı olarak boşanma kararı verilmişse de; dava sebebi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83-90 hükümleri gereğince usulen ıslah edilmiş değildir. Bu nedenle, toplanan delillerin davanın açıldığı şekilde Türk Medeni Kanununun 166/l-2.madde hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek; gerçekleşen sonucuna göre karar vermek gerekirken; yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 18.01.2011, E. 2009/21399, K. 2011/252.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Mart 2020 01:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.