Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Baro Kararına İtiraz Dilekçesi

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere;

X BAŞKANLIĞINA

  İTİRAZ EDEN/ ŞİKAYETLİ                              : ….., …. Barosu Avukatı ŞİKAYETÇİ                             : ……, ……, …..Barosu Avukatları İTİRAZA KONU KARAR          :…. Barosu Disiplin Kurulu’nun ….. Tarih ve …. Dosya No. ….. Karar no.lu kararı. TALEBİN KONUSU                : Kararın  bozularak uyarı cezasının kaldırılması talebidir. TEBELLÜĞ TARİHİ                : ….   İTİRAZ SEBEPLERİ                : …. Barosu Disiplin Kurulunun ….. Tarih …Dosya No. …. Karar no.lu kararında Avukatlık Meslek Kurallarının 39. maddesi yanlış yorumlanmış olup tarafıma hak etmediğim bir ceza verilmiştir. Avukatlık Meslek Kurallarının 39. maddesinde; “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata vekalet vermek isterse , ikinci kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir” denmektedir. Maddenin uygulanabilmesi için ikinci avukatın işi kabul etmesi gereklidir. Disiplin kovuşturmasına konu olan olayda ise işi kabul etmek söz konusu olmadığı gibi ortada bir teklifi dahi yoktur. Söz konusu teklifi yoktur, İş teklif etme düşüncesi vardır. İkisi farklı durumlardır. İş teklif etme olmadığı için işin kabulü de yoktur. Çünkü işin şartları konuşulmamıştır. Eğer şikayetçinin iddia ettiği gibi “bir kabulü” veya “işe talip olma” durumu söz konusu olsa idi o zaman şikayetçinin bankanın avukatlığını yaptığını öğrenmek de mümkün olabilirdi ve Avukatlık Meslek Kurallarının gereği tarafımdan kuşkusuz yapılırdı. Şikayetçi, tesadüfen öğrendiği “özgeçmiş bildirme” olayını kendince yorumlamış ve şikayetçi olmuştur. Nitekim şikayetçinin soyut şikayetinden başka iddiasını kanıtlayacak bilgi veya belge dosyaya sunulamamıştır.  Şikayetçi avukatlar kötü niyetlidir. Şöyle ki; Kendileri yıllardır …..vekilliği yaptıklarını ve bunu tüm avukatların bildiğini  bu sebeple benim de bilmem ve kendilerine yazılı bildirimde bulunmam gerektiğini söylemektedirler. Bundan birkaç yıl önce yine aynı bankanın vekilliğini ….. Barosu avukatlarından Av. ….. almıştır. Ancak şikayetçi avukatlar bu avukattan şikayetçi olmamışlardır! Anlaşılıyor ki; benim her vekaletten  haberim olması gerekiyor fakat başka avukatların şikayetçi vekillerinin ……vekili olduğundan haberdar olması gerekmiyor. Avukatlık Hukuku ve meslek etiği konusunda aşırı hassasiyet gösteren Şikayetçi Avukatlar, aynı meslek suçunu işlediklerini bildikleri  diğer avukatları neden  şikayet etme yoluna gitmemiştir? Burada  şahsi bir husumet söz konusudur. Maalesef Baromuz Disiplin Kurulu da bu husumetin şahsıma zarar vermesine alet olmuştur. ….. Barosu Disiplin Kurulunun; “…..’daki tarihiitibariyle …..olan ve Büyükşehir statüsünde olan bir İl için tümüyle yanlış bir değerlendirmedir. …. Barosu Disiplin Kurulunun bu değerlendirmesinin kabul görmesi halinde …. İlinde çalışan avukatlar olarak her birimiz, sayısı ….’e ulaşan istihbarat yapmamız ve “hangi meslektaş hangi işyerinin avukatıdır” takip etmemiz gerekir ki bu ne Şikayet konusu olayda hiçbir şekilde mesleki kusurum, hatam ya da ihmalim bulunmamaktadır. Avukatlık Meslek Kurallarının 39. maddesine aykırı davranmadığım ise yukarıda açıkladığım sebeplerle açıkça bellidir. Bu sebeple ….. Barosu Disiplin Kurulunun tarafıma verdiği uyarı cezasını hak etmediğim gibi mesleki açıdan beni rencide edecek bir cezadır, kaldırılması için işbu itirazımı yapmaktayım. SONUÇ VE İSTEM                   : Arz ve izah edilen nedenlerle; Şikayet konusu meslek suçunu işlemediğim ve Avukatlık Meslek Kurallarının 39. maddesine aykırı davranmadığım için Samsun Barosu Disiplin Kurulunun …. Tarih ve …. Dosya No. ….. Karar no.lu, tarafıma uyarı cezası verilmesine ilişkin kararının itirazen bozularak kaldırılmasına dair karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ….

                                                                                              İtiraz eden

                                                                                Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.