Bankayı Tüketici Haklarına Şikayet Dilekçesi

Bankanın sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle Tüketici Hakem Heyetine şikayet edilmesi mümkündür. Bu aşamada “bankayı tüketici hakem heyetine şikayet” dilekçesi hazırlanmalıdır.

Bu yazımızda Adana’da yer alan avukatlardan Saim İNCEKAŞ tarafından bankayı tüketici haklarına ne şekilde şikayet edeceğiniz anlatılmış ve dilekçe örneği paylaşılmıştır.

T.C.

KAYMAKAMLIĞI’na

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :

Vekili                          :

Şikâyet Edilen           :

Şikâyetin Konusu     : Şikayet edilen banka tarafından müvekkilin Banka hesabından mobil bankacılık kanalıyla müvekkilin hiç tanımadığı bir kişiye müvekkilin izni ve onayı olmadan aşağıda detaylı olarak açıklanacağı üzere haksız ve hukuka aykırı olarak havale edilen 2.420,00.-TL’nin müvekkile tüketici hakem heyetine başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte şikayet edilen bankadan tahsiline ve bu bedelin yasal faiziyle birlikte müvekkile iadesine karar  karar verilmesi talebidir.

Şikâyetin Değeri       :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 2.420,00.-TL

Açıklamalar               : Müvekkile ait A.Ş’deki Hesap numarasına ait bankacılık hesabından 01.09.2020 tarihinde müvekkilin izni olmadan (Dekontu ekli olarak sunulu-Ek-1) EFT/havale işlemi için müvekkilin telefonuna bilgi ve onay mesajlarının gelmediği, müvekkilin daha önce hiç tanımadığı adlı şüphelinin hesabına mobil bankacılık üzerinden müvekkilin hiçbir izni onayı veya talimatı olmadan 2.420,00-TL gönderilmiştir. Akabinde 3.000,00.-TL de bankamatikten çekilmeye çalışılırken müvekkilin durumu fark etmesi üzerine bankayı arayarak hesaplarını kapattırması sonucu durumu son anda engellemiş 3.000,00.-TL’sinin çekilmesini engellemiştir. Müvekkil daha sonra İzmir Yenişehir -Gıda Çarşısı’ndaki A.Ş ye ait Banka Şubesine gidip bilgi almak istemiş ancak banka görevlileri 2.420,00.-TL nin müvekkilin hesabından adlı birine ait başka banka hesabına aktarıldığı ve bir şey yapılamayacağı durumunu Savcılık kanalıyla çözmesi gerektiği şeklinde cevap almış ve müvekkille ilgilenilmemiş sorunu çözülmemiştir.

Müvekkil adına Soruşturma Numarasıyla kayıtlı şikayet dilekçemizle müvekkilin izni, onayı ve talimatı olmadan haksız ve hukuka aykırı olarak başka hesaba aktarılan 2.420,00.-TL si için gerek gerek yetkililerinden şikayetçi olunmuştur.(Ek-2-Şikayet Dilekçesi)

Müvekkilden haksız ve hukuka aykırı olarak hesabında havale edilen paranın müvekkile iadesi gerekmektedir şöyle ki; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11.03.2019 tarih ve 2017/4888 E. 2019/2015 K. sayılı kararıyla, banka hesabındaki parası bilgisi dışında çekilen kişinin, yapılan bu işlemde, üçüncü kişilerle el ve işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığı kanıtlanmadıkça, bankanın hesaptan çekilen tüm paradan sorumlu olduğuna karar vermiştir.

Söz konusu kararda, “davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötüniyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, bu kişilerin eylem ve işlemlerine karşı koruyacak etkili mekanizmayı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hale getirmediği anlaşılmaktadır” denilerek, bankanın sorumluluğu ve yeterli derecede güvenlik sağlamasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.(Ek-3)

Açıklanan nedenler ve ilgili Yargıtay kararları gereği müvekkilden haksız ve hukuka aykırı bir şekilde rızası olmadan hesabından çekilen paradan bankanın sorumluluğu bulunmaktadır. İşbu sorumluluk gereği şikayete konu bedelin müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

Bahse konu şikâyet 6502 sayılı Tüketici Kanunu gereğince T Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle işbu şikâyet ikamesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Nedenler: HMK, TBK, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu,  6502 Sayılı Kanun, Yüksek Yargı kararları ve ilgili yasal mevzuat

Deliller:

1. Ek-1,2,3

2. Tanık, Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal delil.

Talep ve Sonuç           : Yukarıda belirtilen nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Şikayet edilen bankadan müvekkilin zararı olan 2.420,00.-TL nin tahsiline ve bu bedelin yasal faiziyle birlikte müvekkile iadesine karar verilmesini, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin Şikayet Edilen tarafta bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. tarih

                                                                                   Şikayet Eden Vekili

Ekler   :

Ek 1: Banka Dekontları

Ek 2: Şikayet Dilekçesi

Ek-3: Yargıtay Kararı

Ek-4:Vekalet

Son düzenleme tarihi 5 Ekim 2020 16:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.